Aktualne nabory

Ścieżka dla Mazowsza

Dla kogo: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (max 3 przedsiębiorstwa), konsorcja naukowo-przemysłowe
Wartość projektu: minimum 5 mln zł
Ważne daty:
 • ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.
 • okres naboru wniosków: 23 sierpnia – 23 września 2019 r.
Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Alokacja przeznaczona na cały konkurs wynosi 600 mln zł, a finansowane projekty muszą mieścić się w przedziale od 5 mln zł (pojedyncze podmioty) lub 7 mln zł (konsorcja) do 100 mln zł.
Sprawdź więcej

Ochrona własności przemysłowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020)

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość projektu: od 10 000 zł do 1 000 000 zł
Ważne daty:
 • ogłoszenie konkursu 31.01.2019
 • start składania wniosków 04.03.2019
 • koniec przyjmowania wniosków 14.06.2019
 • planowany termin rozstrzygnięcia
Cel: Celem konkursu jest ochrona praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w trybie w krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym.
Sprawdź więcej

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość projektu: max. 1 000 000 zł
Ważne daty:
 • ogłoszenie konkursu 25.01.2019 
 • start składania wniosków 25.02.2019
Cel: Wsparcie finansowe promocji marek, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.
Sprawdź więcej

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”

Dla kogo: MŚP lub dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw
Ważne daty:
 • start składania wniosków 01.04.2019
 • koniec przyjmowania wniosków 01.07.2019
Cel: Dofinansowanie projektów, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przed wdrożeniowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.
Sprawdź więcej

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Dla kogo: przedsiębiorcy
Ważne daty:
 • start składania wniosków 11.03.2019
 • koniec przyjmowania wniosków 30.04.2019
Cel: Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędne zasoby, które będą służyły prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
Sprawdź więcej

Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 60 000 zł – 400 000 zł
Ważne daty:
 • I: od 22 marca do 22 maja 2018 roku
 • II: od 23 maja do 23 lipca 2018 roku
 • III: od 24 lipca do 24 września 2018 roku
 • IV: od 25 września do 22 listopada 2018 roku
Cel: Celem projektu jest sfinansowanie opracowania przez jednostki naukowo-badawcze usługi polegającej na stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Działanie ma wspierać współpracę firm z jednostkami naukowymi.
Sprawdź więcej

Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość projektu: od 60000 zł do 1500000 zł
Ważne daty:
 • 3 lipca - 31 października 2018 r., przy czym konkurs jest podzielony na rundy:
 • rundy I  – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
 • runda II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
Cel: Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie inwestycji niezbędnej go jego wdrożenia.
Sprawdź więcej

Badania na rynek – konkurs ogólny

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wartość projektu: od 1 000 000 zł do 50 000 000 euro
Ważne daty:
 • Program obejmuje konkursy prowadzone równolegle w okresie 25.03.2019 do 08.05.2019
 • Konkurs ogólny – 850 mln zł  (w tym 81 mln zł dla woj. mazowieckiego)
 • Konkurs dla miast średnich – 550 mln zł  (w tym 49,5 mln zł dla woj. mazowieckiego)
 • Konkurs Dostępność Plus – 100 mln zł  (w tym 9 mln zł dla woj. mazowieckiego)
Cel: Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez sfinansowanie wdrożenia wyników opracowanych prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.
Sprawdź więcej