Badania i analizy rynku oraz konkurencji

Planujesz ekspansję na nowe rynki i zależy Ci na poznaniu ich specyfiki? Chcesz znać swoją pozycję na rynku i prawidłowo zidentyfikować konkurentów?

KLS Partners oferuje przygotowanie analizy i badań rynku oraz konkurencji. Nasz doświadczony zespół konsultantów analizuje rynek pod kątem m. in. przewag konkurencyjnych i doboru odpowiednich narzędzi niezbędnych do ekspansji na nowe rynki w zależności od profilu działalności firmy. Wykonujemy również analizę konkurencji w celu poznania jej mocnych oraz słabych stron. 


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

  • Stworzenie podsumowania dotyczącego oferowanego bądź planowanego do wdrożenia produktu, usługi lub działalności firmy,
  • Opracowanie przedmiotu, zakresu i celu analizy, 
  • Przygotowanie charakterystyki produktów lub usług oferowanych przez klienta,
  • Przygotowanie charakterystyki grupy docelowej, kanałów dystrybucji, sposobów kontaktu z klientem, sposobów penetracji rynku i pozyskiwania klientów,
  • Przygotowanie charakterystyki rynku, w ramach którego oferowane są przedmiotowe produkty lub usługi,
  • Określenie przewag konkurencyjnych,
  • Opracowanie długo- i krótkoterminowych perspektyw rozwoju rynku.

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|