Rozliczanie projektów

Poszukujesz kompleksowego wsparcia w rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych? Zależy Ci na przygotowaniu dokumentów wymaganych przez instytucje wdrażające na etapie opracowywania i późniejszej weryfikacji wniosków o płatność? Chcesz uniknąć błędów związanych z wydatkowaniem zaliczki?

KLS Partners kompleksowo wesprze Twoją firmę w rozliczeniu projektów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a zespół doświadczonych doradców zadba o komfortowe przeprowadzenie całego procesu. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w obszarze rozliczania projektów. Z sukcesem rozliczyliśmy ponad 1500 wniosków na kwotę przekraczającą 130 mln zł.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

  • Identyfikację słabych strony przedsięwzięcia celem uniknięcia ewentualnych problemów z rozliczeniem i realizacją w kolejnych etapach prowadzenia projektu,
  • Dbanie o poprawne promowanie projektu i zgodność z prawem krajowym, wspólnotowym oraz wytycznymi instytucji wdrażających,
  • Doradztwo w zakresie treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami,
  • Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowych,
  • Weryfikację pod kątem rachunkowym, merytorycznym i formalnym dokumentów zakupowych i zawieranych przez Państwa umów i kontraktów,
  • Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu i ich terminowego osiągania,
  • Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem,
  • Sporządzanie zestawień wydatków (w tym pomocniczych zestawień finansowych na wzorach wymaganych przez instytucje wdrażające środki),
  • Sporządzanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcowe,
  • Bieżące doradztwo.

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|