Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”

Dla kogo

MŚP lub dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw

Ważne daty

  • start składania wniosków 01.04.2019
  • koniec przyjmowania wniosków 01.07.2019

Wkład własny

min. 

Cel

Dofinansowanie projektów, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przed wdrożeniowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Na co

Fundusze z dofinansowania można przeznaczyć na:

  • prace przedwdrożeniowe − działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań i komercjalizacji (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikacja, czy badania rynku);
  • zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom, itp.);
  • niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, (tj. koszty fazy testowania, badań pilotażowych, ale nie produkcji masowej lub handlowej; koszty aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych, itp.).

Wymogi

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim i wpisywać się w co najmniej w jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Rozstrzygnięcie konkursu

90 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe nabory