Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu

max. 1 000 000 zł

Ważne daty

  • ogłoszenie konkursu 25.01.2019 
  • start składania wniosków 25.02.2019

Wkład własny

min. 15%

Cel

Wsparcie finansowe promocji marek, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na udział w targach, misjach gospodarczych oraz konferencjach zagranicznych. Fundusze mogą także pokryć koszt działań promocyjnych lub usługi doradcze, w których trakcie firma uzyska wiedzę, jak wypromować swoją ofertę na rynkach zagranicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu

80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe nabory