Badania na rynek – konkurs ogólny

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu

od 1 000 000 zł do 50 000 000 euro

Ważne daty

 • Program obejmuje konkursy prowadzone równolegle w okresie 25.03.2019 do 08.05.2019
 • Konkurs ogólny – 850 mln zł  (w tym 81 mln zł dla woj. mazowieckiego)
 • Konkurs dla miast średnich – 550 mln zł  (w tym 49,5 mln zł dla woj. mazowieckiego)
 • Konkurs Dostępność Plus – 100 mln zł  (w tym 9 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Wkład własny

min. 30%

Cel

Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez sfinansowanie wdrożenia wyników opracowanych prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Na co

Fundusze z dofinansowania można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
 • zakup nieruchomości,
 • roboty budowlane,
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze.

Rozstrzygnięcie konkursu

Maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe nabory