Strategie komercjalizacji i ekspansji

Komercjalizacja

Chcesz wprowadzić nowy produkt lub usługę na rynek?

KLS Partners zajmie się opracowaniem ścieżki komercjalizacji dla Twojego produktu lub usługi. Usługa opracowania strategii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i instytucji badawczo-naukowych. Współpraca z doświadczonymi ekspertami firmy pozwala na stworzenie strategii z jednoczesnym maksymalizowaniem przychodów, zabezpieczeniem interesów twórców oraz określeniem najkorzystniejszej formy współpracy z potencjalnymi kontrahentami.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

 • Analizę potencjału rynkowego (m.in.: szanse na wdrożenie, kluczowych graczy rynkowych, ewentualnych licencjobiorców),
 • Określenie statusu własności intelektualnej (m.in.: stan ochrony badanej innowacji, jej zakres geograficzny oraz wymiar czasowy),
 • Ocenę potencjału zespołu twórców lub właścicieli (m.in.: gotowość do założenia spółki, sprzedaży technologii lub wdrożenia modelu licencjonowania),
 • Zdefiniowanie stanu rozwoju innowacji (m.in.: gotowość do wdrożenia bądź konieczności wykonywania dalszych badań).

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|

Ekspansja

Myślisz o ekspansji produktu lub usługi na nowe rynki? Chcesz zyskać nowych Klientów za granicą?

KLS Partners zapewnia przygotowanie kompleksowej strategii ekspansji na nowe rynki m.in. w ramach ubiegania się o dotacje na internacjonalizację przedsiębiorstw. Opracowane przez nasz doświadczony zespół specjalistów strategie opieramy na skrupulatnych analizach i badaniach rynków docelowych.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

 • Dogłębną analizę makroekonomiczną rynków docelowych,
 • Analizę pozycji konkurencji na danym rynku,
 • Opracowanie strategii wejścia na nowy rynek,
 • Określenie wymaganych na rynkach docelowych norm oraz certyfikatów,
 • Wyszukanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 • Rekomendacje odpowiednich kanałów dystrybucji,
 • Propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz promocji na danym rynku,
 • Opracowanie strategii finansowania ekspansji,
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia strategii ekspansji.

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|