Ochrona własności przemysłowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020)

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu

od 10 000 zł do 1 000 000 zł

Ważne daty

  • ogłoszenie konkursu 31.01.2019
  • start składania wniosków 04.03.2019
  • koniec przyjmowania wniosków 14.06.2019
  • planowany termin rozstrzygnięcia

Wkład własny

min. 50%

Cel

Celem konkursu jest ochrona praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w trybie w krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych, usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony oraz na pomoc rzecznika patentowego w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony;
  • reprezentacji przed organem ochrony;
  • prowadzeniem postępowania dotyczącego ochrony.

Rozstrzygnięcie konkursu

Do 45 dni, od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe nabory