Projekty własne

Co-funded by the European Union - The 25 Percent Project

KLS Partners sp. z o.o. w partnerstwie z PROMIMPRESA SRL, EKPEDEFTIKI PAREMVASI S.A. oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce zrealizowała projekt pn. Umiędzynarodowienie nauczania zawodowego w branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia) łączący post-pandemiczne doświadczenia pracodawców i dostawców szkoleń zawodowych (2021-2-PL01-KA210-VET-000050808).

Okres realizacji projektu: 2022-05-15 - 2023-11-14

Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Cel główny projektu: Poprawa jakości nauczania zawodowego w branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia) prowadzonej przez Partnerów oraz podmioty z nimi współpracujące poprzez wdrożenie do procesu nauczania i szkoleń

- wyników raportu w zakresie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników na europejskim, postpandemicznym rynku pracy,

- zdalnych form i narzędzi wsparcia zawodowego prowadzonych przez VET z różnych krajów, zidentyfikowanych i opisanych w formie podręcznika.

 

Opracowanie tych dwóch dokumentów pozwoli na zastosowanie ich rekomendacji do podniesienia jakości świadczonych usług szkoleń zawodowych. Ponadto przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników oraz nauczycieli i trenerów instytucji partnerskich oraz podniesienia jakości pracy i atrakcyjności oferty szkoleń zawodowych instytucji partnerskich.

Grupa docelowa projektu to:

  • pracownicy (metodycy, kierownicy projektów zawodowych) i trenerzy zatrudnieni/współpracujący z 3 instytucjami Partnerskimi i ZSZ4 w Ostrołęce
  • pracownicy i nauczyciele Szkoły zawodowej ZSZ4 w Ostrołęce
  • lokalni pracodawcy z branży turystycznej (gastronomicznej i hotelarskiej)
  • uczniowie i uczestnicy branżowych szkoleń zawodowych

Działania:

  • przeprowadzenie wizyt studyjnych wśród Partnerów (Polska, Włochy, Grecja) pokazujących post-pandemiczne praktyki branży turystycznej oraz prezentujące zdalne metody i narzędzia kształcenia zawodowego,
  • prowadzenie badań potrzeb pracodawców z branży turystycznej z różnych krajów w zakresie luk kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy oraz zebranie wyników w formie raportu,
  • opracowanie podręcznika obejmującego zdalne formy i narzędzia wsparcia zawodowego oraz przetestowanie ich w formie warsztatów przez zespół projektowy liczący 10 osób (nauczycieli, trenerów, metodyków i osoby odpowiedzialne za

organizację wsparcia zawodowego, takich jak kierownicy projektów),

  • działania upowszechniające: spotkania z dzielenia się wiedzą przez zespół projektowy w swoich instytucjach, dystrybucja materiałów online wśród pracodawców z którymi współpracują Partnerzy i którzy będą włączeni w proces konsultacji rezultatów poprzez mailingi, media społecznościowe oraz umieszczenie wytworzonych dokumentów na platformach rezultatów Erasmus+ i stronach www partnerów

 

Dwa główne rezultaty projektu:

  1. Report Competency & vocational gaps in the tourism industry - Raport obejmujący badanie potrzeb pracodawców z branży turystycznej z różnych krajów w zakresie aktualnych luk kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy.

Report Competencies and Professional Gaps in the Tourism Industry Collected from a Survey of Employers' Needs in Poland, Italy and Greece - The report was developed by the project partners experienced in the tourism industry and vocational training, KLS Partners (PL), Promimpresa (IT), EKPEDEFTIKI PAREMVASI (EL) and ZSZ No. 4 in Ostroleka (PL). Designed for vocational education teachers, apprentice supervisors, employers, trainers. Includes data on current competencies and professional gaps; a questionnaire aimed at employers and vocational training managers; panel discussions with representatives of the tourism industry, reports on study visits to tourism sector entities, direct interviews with representatives of target groups, consultations with training institutions, schools and local governments in Poland, Italy and Greece. The discussion panels provided valuable insights on adapting to digital technologies.

  1. Handbook Remote forms and tools for vocational training suport - Podręcznik obejmujący zdalne formy i narzędzia wsparcia zawodowego prowadzone przez instytucje spoza rynku lokalnego 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu! Produkty projektu dostępne są w pod linkami:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14z6i15PdJRMKLjbSblUBxvTCFbxCsNbG

Zachęcamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebook'u, gdzie znajdują się informacje nt. projektu:

https://www.facebook.com/KLS.Partners/