Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Dla kogo

przedsiębiorcy

Ważne daty

  • start składania wniosków 11.03.2019
  • koniec przyjmowania wniosków 30.04.2019

Wkład własny

min. 30%

Cel

Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędne zasoby, które będą służyły prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Na co

Fundusze z dofinansowania można przeznaczyć na: wydatki inwestycyjne oraz koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Weryfikacja

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni.

Pozostałe nabory