Ścieżka dla Mazowsza

Dla kogo

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (max 3 przedsiębiorstwa), konsorcja naukowo-przemysłowe

Wartość projektu

minimum 5 mln zł

Ważne daty

  • ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.
  • okres naboru wniosków: 23 sierpnia – 23 września 2019 r.

Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Alokacja przeznaczona na cały konkurs wynosi 600 mln zł, a finansowane projekty muszą mieścić się w przedziale od 5 mln zł (pojedyncze podmioty) lub 7 mln zł (konsorcja) do 100 mln zł

Pozostałe nabory