Newsletter

KLS Partners - Business Consulting

KLS Partners - Business Consulting

Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze umożliwiające rozwój Państwa przedsiębiorstwa, podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i procesów do praktyki gospodarczej. Implementujemy możliwe do sfinansowania ze źródeł wspólnotowych narzędzia zwiększające efektywność i wydajność pracy. Skutecznie pomagamy w uzyskiwaniu dotacji z UE, kredytów bankowych, grantów inwestorskich, a także wejściu na GPW lub rynek NewConnect. Potencjalnym inwestorom oferujemy szanse na pomnożenie kapitału.

Dariusz Kańtoch

Nasze usługi

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
Oferujemy pozyskiwanie dotacji unijnych z funduszy pomocowych UE, a także wnioskujemy dla klientów o granty inwestorskie, przygotowujemy biznes plany pod kątem uzyskania finansowania z funduszy Venture Capital, Private Equity, Seed Capital i od Aniołów Biznesu. Pomagamy także w otrzymywaniu kapitału inwestycyjnego z kredytów bankowych, w tym m.in. z tzw. kredytów częściowo bezzwrotnych z premią technologiczną. więcej...
 
Audyty projektów i rozliczanie dotacji
Każdy projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych wymaga bieżącej obsługi rozliczeniowej i raportowania, a także kontroli poprawności realizacyjnej. W ramach współpracy z kontrahentami zapewniamy analizę kwalifikowalności kosztów, sporządzanie zestawień wydatków, wniosków płatniczych, a także monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu, a także przebiegu rzeczowego i finansowego. więcej...
 
Wyceny przedsiębiorstw i oceny efektywności
Przeprowadzamy wyceny na potrzeby transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, doradzamy w procesach przekształceń i reorganizacji, fuzji i przejęć. Dokonujemy wycen za pomocą wielu dostępnych metod – dochodowej, majątkowej, aktywów netto, a także korzystając z mieszanych form wyceny. Realizujemy analizy opłacalności planowanych przez klientów inwestycji, a także opracowujemy niezbędną dokumentację. więcej...
 
Szkolenia
W ramach świadczonych usług nasi eksperci prowadzą szkolenia z finansów, rachunkowości, a także przepisów podatkowych, kodeksu spółek handlowych i prawa pracy. Szkolimy także w zakresie wycen i analiz opłacalności, fundraisingu, a więc pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Jako nieliczni na rynku posiadamy w ofercie również szkolenia z zakresu pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków wspólnotowych UE. więcej...

Aktualności

Na skróty

Skontaktuj się z nami

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl