Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu

od 60000 zł do 1500000 zł

Ważne daty

  • 3 lipca - 31 października 2018 r., przy czym konkurs jest podzielony na rundy:
  • rundy I  – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
  • runda II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Wkład własny

min. 15%

Cel

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie inwestycji niezbędnej go jego wdrożenia. 

Na co

Fundusze z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup profesjonalnych usług wzorniczych, w tym m.in.:

  • przeprowadzenie audytu wzorniczego,
  • opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
  • opracowanie projektów, prototypów oraz przeprowadzenie testów,
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama,
  • realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu w tym m.in.: zakup środków trwałych, a także patentów, licencji i know-how.

Rozstrzygnięcie konkursu

Maksymalnie 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Pozostałe nabory