Pozyskanie finansowania

Ze środków Unii Europejskiej

Poszukujesz funduszy na rozwój swojego biznesu? Chcesz rozwijać się na rynkach zagranicznych lub wzmocnić swoją pozycję na wśród lokalnej konkurencji?

Doświadczony zespół doradców KLS Partners skutecznie pozyska dofinansowanie ze źródeł wspólnotowych Unii Europejskiej, a także kompleksowo wesprze Twoją firmę w okresie wdrażania i rozliczania projektu. Od 2007 roku pozyskaliśmy dla naszych Klientów dotacje unijne o łącznej wartości ponad 500 mln zł.
 

Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

  • Ocenę możliwości uzyskania dofinansowania z europejskich funduszy pomocowych, 
  • Stały monitoring dostępnych źródeł finansowania,
  • Wybór programu pomocowego odpowiedniego dla profilu firmy, 
  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (np. wniosku o dofinansowanie, biznesplanu lub studium wykonalności w zależności od wymagań instytucji finansującej, harmonogramu wydatków i realizacji projektu itp.).

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|

Ze źródeł prywatnych

Masz pomysł na innowacyjną inwestycję objętą dużym ryzykiem? Poszukujesz inwestora, który podzieli się swoim doświadczeniem i udzieli Twojej firmie wsparcia finansowego? 

KLS Partners wesprze Twoją firmę w zakresie pozyskania finansowanie ze źródeł prywatnych takich jak: leasing, factoring, venture capital, private equity, anioły biznesu. 

W tym zakresie współpracujemy z funduszami kapitałowymi, platformami inwestycyjnymi, instytucjami finansowanymi z budżetu Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz indywidualnymi inwestorami.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

  • Analizę źródeł finansowania przedsięwzięcia,
  • Dobór odpowiedniej formy finansowania,
  • Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału,
  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału (np. biznesplan i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych),
  • Bieżące doradztwo.

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|

Na projekty edukacyjno-szkoleniowe

Poszukujesz środków na realizację projektu edukacyjnego? Potrzebujesz specjalistycznej wiedzy biznesowej?

KLS Partners wspiera projekty edukacyjne w ramach marki Fabryka Szans. Inicjatywa ma na celu m.in. poprawę jakości i atrakcyjności zajęć w szkołach, aktywizację zawodową uczniów oraz rozwój współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi i przedsiębiorcami. Do tej pory szansę na doskonalenie swoich umiejętności otrzymało ponad 1000 osób w trakcie ponad 5000 godzin zajęć edukacyjnych.

Więcej o Fabryce Szans