Case study

Grupa kapitałowa z woj. mazowieckiego

Branża: nieruchomości
Cel: Rozwój systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną firmy, wdrożenie rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną na rynku polskim, obniżenie kosztów działalności oraz wdrożenie nowych usług do praktyki rynkowej.
Czytaj więcej

Grupa kapitałowa z woj. mazowieckiego

Branża: chemiczna
Cel: Opracowanie nowej, bezodpadowej i w znaczącym stopniu mniej energochłonnej technologii produkcji oraz nowych receptur produktów i wdrożenie ich do praktyki rynkowej.
Czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego

Branża: informatyczna
Cel: Opracowanie i wdrożenie systemu uczenia maszynowego z elementami sztucznej inteligencji w celu rozpoczęcia świadczenia usług z obszaru ochrony własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwo z obszaru Polski Wschodniej

Branża: przemysłowa
Cel: Budowa kompleksowego centrum badawczo-szkoleniowego oraz stworzenie obiektów umożliwiających edukację specjalistów branżowych, a także opracowywanie i testowanie nowych technologii.
Czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwo z obszaru Polski Wschodniej

Branża: przemysłowa
Cel: Wdrożenie na rynek nowych produktów i usług przez przedsiębiorstwo typu start-up.
Czytaj więcej

Średnie przedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego

Branża: medyczna
Cel: Wprowadzenie nowych produktów oraz pozyskanie nowych klientów na wybranych rynkach zagranicznych.
Czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwo z woj. małopolskiego

Branża: informatyczna
Cel: Wdrożenie sprzedaży usług świadczonych przez przedsiębiorstwo na nowych rynkach zagranicznych.
Czytaj więcej

Konsorcjum naukowo-przemysłowe z woj. mazowieckiego

Branża: medyczna
Cel: Powołanie konsorcjum naukowo-przemysłowego, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z dziedziny kardiologii.
Czytaj więcej

„Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”

Cel: Świadczenie usługi opiekuna przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj więcej

„Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu”

Cel: Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi w województwie mazowieckim.
Czytaj więcej