Fabryka Szans

Od 2007 r. jesteśmy zdeterminowani w stwarzaniu szans rozwoju dla ludzi i  instytucji na europejskim rynku pracy. Naszą misją stało się pokonywanie przeszkód i przełamywanie barier w dążeniu do rozwoju zawodowego. Dlatego jako KLS Partners stworzyliśmy unikatowy program edukacyjno-szkoleniowy pod nazwą FABRYKA SZANS.

Celem programu jest budowanie przestrzeni dla rozwoju talentów, kreowania nowych pasji i odkrywania niezwykłych możliwości. Dzięki inicjatywie również organizacje mogą doskonalić się w realizowaniu swoich misji.

Projekty

Profesjonalne kompetencje naszego zespołu pozwoliły nam zrealizować w ramach FABRYKI SZANS 35 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości przekraczającej 30 000 000 zł. Projekty wspierały takie obszary jak: 

  • kształcenie zawodowe młodzieży szkół zawodowych oraz osób dorosłych,
  • zakładanie działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowe,
  • podnoszenie kwalifikacji przez uczniów szkół podstawowych i średnich, 
  • wprowadzenie osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy,
  • aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie.
30 mln
KWOTA POZYSKANYCH ŚRODKÓW

W ramach projektów zakupiliśmy i wyposażyliśmy w specjalistyczny sprzęt o wartości przekraczającej 7 milionów złotych ponad 30 pracowni zawodowych. Daliśmy możliwość ponad 100 osobom na założenie własnej działalności gospodarczej. Zrealizowaliśmy w partnerstwie 6 projektów, w których stworzyliśmy 7 żłobków dla 140 dzieci.

4785
ILOŚĆ ZAKUPIONYCH SPRZĘTÓW

Ludzie

Na naszej drodze spotkaliśmy ponad 3000 osób, które wspólnie z nami stworzyły swoją szansę na rozwój. Byli to: uczniowie, bezrobotni i bierni zawodowo, studenci, pracownicy naukowi, nauczyciele, urzędnicy oraz osoby czynnie pracujące. FABRYKA SZANS umożliwiła im wzięcie udziału w setkach szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, tj. kursy spawaczy, operatorów wózków widłowych, koparko-ładowarek, prawa jazdy, kulinarne, baristyczne, weterynaryjne, fryzjerskie, makijażu, florystyczne, informatyczne, obsługi kas fiskalnych, energii odnawialnej, elektryczne itd.

90000
LICZBA GODZIN NABYWANIA KWALIFIKACJI

Ponad 1000 osób odbyło staże zawodowe w przeszło 200 przedsiębiorstwach w kraju i poza granicą, gdzie mogli zdobyć doświadczenie i utrwalić swoje umiejętności. Zawsze stawiamy sobie za cel dopasowanie szkoleń i staży do indywidualnych potrzeb każdej osoby oraz wymagań rynku pracy. Dlatego uczestnicy FABRYKI SZANS korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i edukacyjnego, które pomaga im odkryć swoją ścieżkę zawodową i zwiększyć szanse na rynku pracy. 

150000
LICZBA GODZIN STAŻY ZAWODOWYCH

Ponad 1000 osób odbyło staże zawodowe w przeszło 200 przedsiębiorstwach w kraju i poza granicą, gdzie mogli zdobyć doświadczenie i utrwalić swoje umiejętności. Zawsze stawiamy sobie za cel dopasowanie szkoleń i staży do indywidualnych potrzeb każdej osoby oraz wymagań rynku pracy. Dlatego uczestnicy FABRYKI SZANS korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i edukacyjnego, które pomaga im odkryć swoją ścieżkę zawodową i zwiększyć szanse na rynku pracy. 

120000
LICZBA GODZIN NABYWANIA KOMPETENCJI

Instytucje

Współpracujemy z instytucjami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. Tworzymy partnerstwa z takimi podmiotami jak: Miasto Ostrołęka, Góra Kalwaria, Powiat Jędrzejowski, Powiat Piski, Powiat Kętrzyński, Powiat Hrubieszowski, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, Fundacja OIC Poland, Fundacja Miśka Zdziśka, Wyższa Szkoła Ekonomii Społecznej w Ostrołęce. Wspieramy naszych Partnerów w realizacji ich misji, a także wyznaczamy wspólnie nowe kierunki rozwoju w obszarach edukacji i aktywizacji zawodowej.

115
LICZBA INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Współpraca międzynarodowa

Szczególne miejsce wśród naszych realizacji znajdują projekty opierające się na współpracy międzynarodowej z partnerami w  Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Cyprze, Bułgarii, we Włoszech, Niemczech. Dzięki tej kooperacji realizujemy ponadnarodowe mobilności dla: uczniów i studentów, pracowników naukowych oraz osób biernych zawodowo. Tworzymy także partnerstwa strategiczne w obszarze kształcenia zawodowego dla szkół, uczelni, a także administracji publicznej. 

5160
LICZBA OSOBODNI SPĘDZONYCH ZA GRANICĄ