Biznesplany i studia wykonalności

Chcesz wiedzieć, czy Twój pomysł na biznes jest opłacalny, a może potrzebujesz wykazać rentowność przedsięwzięcia?

KLS Partners opracuje dla Twojej firmy biznesplan, który pozwoli Ci efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i jego budżetem, tak aby zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji finansowych.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

 • Przygotowanie opisu przedsięwzięcia,
 • Charakterystykę kadry zarządzającej,
 • Opracowanie strategii rozwoju w tym krótko- i długoterminowych celów,
 • Zdefiniowanie modelu biznesowego,
 • Analizę rynku i konkurencji,
 • Przygotowanie analizy SWOT,
 • Opracowanie strategii marketingowej,
 • Określenie kanałów dystrybucji,
 • Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego podejmowanych działań,
 • Przygotowanie planu finansowego z uwzględnieniem źródeł, nakładów finansowania oraz przychodów,
 • Ocenę ryzyka przedsięwzięcia i jego rentowności,
 • Wycenę projektu.

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|