Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu

60 000 zł – 400 000 zł

Ważne daty

  • I: od 22 marca do 22 maja 2018 roku
  • II: od 23 maja do 23 lipca 2018 roku
  • III: od 24 lipca do 24 września 2018 roku
  • IV: od 25 września do 22 listopada 2018 roku

Wkład własny

min. 15%

Cel

Celem projektu jest sfinansowanie opracowania przez jednostki naukowo-badawcze usługi polegającej na stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Działanie ma wspierać współpracę firm z jednostkami naukowymi.

Na co

Fundusze z dofinansowania można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wymogi

Wykonawcą usługi w ramach programu „Bon na Innowacje” mogą być jednostki naukowe z przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu

Do 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe nabory