Newsletter

Rozliczanie projektów

Doświadczenie KLS Business Consulting w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

  • Rozliczanie ponad 60 projektów własnych, klienckich oraz partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z których w żadnym przypadku nie została zakwestionowana kwalifikowalność ani jednego wydatku.

  • Wsparcie w zakresie rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla ponad 50 spółek, m.in. V-Systems Sp. z o.o., Grooper.pl Sp. z o.o., Agencja Interaktywna FUERO, LS Europa Sp. z o.o., Beauty Source, RoboNET Sp. z o.o., TA Group Sp. z o.o., WORK.NET Doradztwo Kadrowe, Breva SI Sp. z o.o., Nieruchomości MSW Sp. z o.o., Taurus BI Sp. z o.o., Rondo Commerce Sp. z o.o., SourceDln Sp. z o.o., Rondo Tech Sp. z o.o., Big Data Sp. z o.o. i wielu innych, w szczególności w ramach 3., 6. i 8. Osi priorytetowych - Kapitał dla Innowacji, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym oraz Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

  • Rozliczanie projektów z wkładem pieniężnym i niepieniężnym w postaci wolontariatu, wykorzystania powierzchni biurowych i szkoleniowych na cele projektowe, wkładu własnego pieniężnego i niepieniężnego pochodzącego ze środków jednostek samorządowych, wkładu pieniężnego ze środków pochodzących od inwestorów prywatnych (seed-capital).

  • Rozliczanie projektów z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania i konta księgowe oraz paragrafy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych (własne - pieniężne i niepieniężne, publiczne krajowe, publiczne wspólnotowe, publiczne JST), rozliczanie projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

  • Rozliczanie dotacji celowych na organizację miejsc pracy i wsparcie na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

  • Pozabudżetowe rozliczanie wkładu JST w projektach miękkich.

Doświadczenie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl