Newsletter

Doświadczenie KLS Partners - Business Consulting w realizacji projektów inwestycyjnych

KLS Partners – Business Consulting posiada niezwykle bogate doświadczenie w projektowaniu, doradztwie i realizacji wdrożeniowej projektów inwestycyjnych. Obsługujemy klientów w zakresie diagnozy ich obecnej sytuacji rynkowej, możliwości i perspektyw rozwojowych, a także pełnej obsłudze realizacyjnej w zakresie finansowania zewnętrznego mającego na celu wykorzystanie istniejących szans na rozwój i dywersyfikację działalności.

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu projektów zwiększających efektywność i wydajność pracy zarówno w małych firmach, jak również spółkach akcyjnych z wielomilionowym kapitałem. Obsługujemy także podmioty międzynarodowe i przedstawicielstwa zagranicznych spółek w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku polskim.

Klasyczny proces obsługi inwestycyjnej klientów opiera się o następujące elementy:
1. Kompleksowa diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa
    (audyt pod kątem absorpcji finansowania zewnętrznego)
2. Opracowanie koncepcji strategii finansowania
3. Wybór i negocjacje dot. źródeł i założeń inwestycyjnych
4. Obsługa przedwdrożeniowa i akwizycja kapitału
5. Obsługa realizacyjna i bieżący monitoring
6. Udział w kontroli i audyt bieżący projektów
7. Ewaluacja powdrożeniowa

Bazując na powyższym schemacie obsłużyliśmy wielu prestiżowych klientów.
Poniżej zestawienie wybranych projektów inwestycyjnych opracowanych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

 • Grooper Spółka z o.o.
  - Projekt wraz z dokumentacją aplikacyjną (wnioskiem o dofinansowanie ze środków strukturalnych UE) uruchomienia jednej z pierwszych w Polsce platform zakupów grupowych;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Smava Spółka z o.o.
  - Projekt uruchomienia platformy pożyczek społecznościowych; grant inwestorski z funduszu kapitałowego;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Twoja-Stolica.pl
  - Projekt uruchomienia kilkunastu regionalnych portali społecznościowych;
  Obecna faza: powdrożeniowa;

 • Szkoła Montessori Aktywnego Rozwoju Talentów
  - Projekt modernizacji infrastruktury i remont przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum,
  wartość inwestycji ok. 8 mln zł;
  Obecna faza: Wybór i negocjacje dot. źródeł i założeń inwestycyjnych

 • Nortes s.c.
  - Projekt uruchomienia platformy carpoolingowej w Polsce oraz Niemczech;
  Obecna faza: Wybór i negocjacje dot. źródeł i założeń inwestycyjnych;

 • Work.NET Doradztwo Kadrowe
  - Projekt uruchomienia innowacyjnego portalu pracy;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • MJM Cetnar sp. z o.o.
  - Projekt uruchomienia przetargowego portalu dla branży rolno-spożywczej
  Obecna faza: zakończenie inwestycji, promocja;

 • E-Kancelaria sieciowa W&W
  - Projekt wprowadzenia na rynek sieciowej kancelarii prawnej; grant inwestorski z funduszu kapitałowego;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Loyalty B2B
  - Projekt opracowania narzędzi umożliwiających budowanie partnerskich programów lojalnościowych; grant inwestorski z funduszu kapitałowego; uzyskany grant inwestorski w formie wejścia kapitałowego;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Grupa E-Budownictwo.pl
  - Projekt strategii akwizycji kapitału na rozwój przedsiębiorstwa wraz z biznes planem dot. wdrożenia systemu umożliwiającego sprzedaż projektów architektonicznych bezpośrednio z portali grupy;
  Obecna faza: akwizycja kapitału;

 • Sonar Mind Sp. z o.o.
  - Projekt platformy informatycznej dedykowanej na cele zarządzania finansami i ryzykiem oraz planowania działań i sprzedaży dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; uzyskany grant inwestorski w formie wejścia kapitałowego;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Szkoła Milionerów Sp. z o.o.
  - Biznes Plan spółki oferującej szkolenia, coaching indywidualny i grupowy, mentoring, teleklasy, gry, praktyki, warsztaty, staże, seminaria etc.; uzyskany grant inwestorski;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • Kamsoft Podlasie Sp. z o.o.
  - Wycena spółki celem przejęcia przez inwestora strategicznego;

 • Lutostański Sp. z o.o.
  - Strategia akwizycji kapitału na rozwój przedsiębiorstwa wraz z biznes planem dot. integracji procesów sprzedażowych i zarządzania przedsiębiorstwem w kooperacji z ponad 40oma dealerami na terenie całego kraju;
  Obecna faza: akwizycja kapitału;

 • Rantech;
  - Projekt uruchomienia przetargowego portalu dla branży budowlanej; uzyskany grant EU;
  Obecna faza: realizacja projektu;

 • Ogroder Spółka z o.o.
  - Projekt wdrożenia na rynek interaktywnego narzędzia umożliwiającego dynamiczną wizualizację ogrodów przydomowych; uzyskany grant ze środków EU;
  Obecna faza: realizacja inwestycji;

 • V-Systems Spółka z o.o.
  - Projekt i wdrożenie na rynek portalu umożliwiającego zdalne przeprowadzanie castingów do filmów i seriali telewizyjnych; uzyskany grant EU;
  Obecna faza: ewaluacja powdrożeniowa;

 • Gmina Góra Kalwaria
  - Projekt wraz z kosztorysem i pracami inżynierskimi dotyczący modernizacji całej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy wraz z jednostkami podległymi i powiązanymi;
  Obecna faza: Obsługa przedwdrożeniowa i akwizycja kapitału

 • Gmina Chynów
  - Projekt wraz z kosztorysem i pracami inżynierskimi dot. rozwoju infrastruktury informatycznej w Gminie;
  Obecna faza: Obsługa przedwdrożeniowa i akwizycja kapitału

Łączna wartość projektów własnych oraz partnerskich realizowanych przez 
KLS Partners - Business Consulting wynosi ponad 10 000 000,00 zł.
Jesteśmy także podwykonawcą w projektach zewnętrznych.
Jako podmiot doradczy, zaangażowani jesteśmy w realizację projektów na kwotę ponad 50 mln zł.

Doświadczenie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl