Grupa kapitałowa z woj. mazowieckiego

Cel

Rozwój systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną firmy, wdrożenie rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną na rynku polskim, obniżenie kosztów działalności oraz wdrożenie nowych usług do praktyki rynkowej.

Analiza potrzeb

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w działalności operacyjnej, udoskonalenie procesów świadczenia usług przez przedsiębiorstwo, nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, przeprowadzenie prac mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych usług, a także pozyskanie finansowania na rozwój działalności operacyjnej oraz innowacyjnej.

Realizacja

Na podstawie bilansu potrzeb opracowano strategię pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci bezzwrotnych grantów dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Nawiązano kontakt z jednostkami naukowymi i pozyskano stażystów do pracy. Stworzono także biznesplany wraz z prognozą finansową dla finansowania zewnętrznego w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Rezultat

3 mln złotych dofinansowania na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w działalności grupy kapitałowej. W ramach opracowanych materiałów Klient podpisał wieloletnie umowy współpracy z jedną z głównych instytucji naukowych w Polsce, a także pozyskał pracowników finansowanych ze środków zewnętrznych, pracujących na rzecz grupy i aktywnie uczestniczących w prowadzeniu projektów. Kooperacja pozwoliła na rozliczenie z sukcesem 3 projektów o łącznej wartości 2,5 mln zł.