Doradztwo gospodarcze dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej

Cel

Pozyskanie finansowania, wdrożenie oraz komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań.

Realizacja

Dla ponad 100 podmiotów pozyskano drugą rundę finansowania od inwestora prywatnego na cele finalizacji prac oraz opracowano kompleksowy biznesplan, prognozy finansowe i ocenę efektywności inwestycji. 

Rezultat

Wspieraliśmy naszym doświadczeniem i wiedzą ponad 100 podmiotów w m.in.:

  • pozyskaniu 2 mln zł finansowania na cele finalizacji prac nad grami mobilnymi wykorzystującymi technologie multiplatformowej komunikacji serwerowej
  • wdrażaniu technologii kogeneracji energii do zasilania zespołu liofilizatorów oraz optymalizacji procesów oszczędzania, a także odzyskiwania i zwracania energii w procesie eksploatacji liofilizatorów
  • opracowaniu innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji karboksymetylocelulozy. Pozyskaliśmy środki na prace badawcze o wysokości 1,5 mln PLN
  • rozwoju laboratorium badawczego, służącego do opracowywania nowych receptur klejów do tapet, bilbordów itp.
  • opracowaniu technologii konstrukcji wielkoskalowych pionowych turbin wiatrowych o dwóch poziomach przesuniętych w fazie dla celów minimalizacji amplitud momentów skrętnych