Doradztwo gospodarcze dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej

Cel

Pozyskanie finansowania, wdrożenie oraz komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru IT.

Realizacja

Stworzono i wdrożono liczne rozwiązania z obszaru IT w tym:

  • narzędzia automatycznej oceny podobieństwa znaków towarowych
  • technologie oparte na tagach RFID służące zabezpieczaniu produktów 
  • system informatyczny do zarządzania, przetwarzania oraz analizowania danych przedsiębiorstwa w formule SaaS
  • kompleksowy system informatyczny wspomagający pracę pośredników i podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku nieruchomości
  • internetową platformę dla biznesu do zdalnego zarządzania zadaniami projektowymi w przedsiębiorstwach
  • system elektronicznych transferów pieniężnych pomiędzy krajami UE
  • innowacyjną platformę B2B służącą do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej z partnerami
  • cyfrowe narzędzie ułatwiające inwestorom podejmowanie decyzji na rynku FOREX na podstawie sentymentu w mediach społecznościowych

Rezultat

Pozyskanie finansowania dla ok. 50 przedsiębiorstw.