Newsletter

Wyceny przedsiębiorstw i analizy opłacalności

Wyceny przedsiębiorstw

Znajomość prawdziwej wartości przedsiębiorstwa stanowi nieodzowny element gospodarki rynkowej. Ma ona niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest niezbędna w procesach fuzji i przejęć. Równocześnie szczegółowa prognoza pozwala właścicielom i zarządowi wycenianego podmiotu na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na wartość oraz daje możliwość podjęcia działań zwiększających ją dla akcjonariuszy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą KLS Partners - Business Consulting w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Nasz zespół, złożony jest z doświadczonych specjalistów w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw oraz składników majątku trwałego, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem gwarantują profesjonalną obsługę i serwis.
Celem niniejszej usługi jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji. Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim ma zostać sporządzona. Przeprowadzamy wyceny dla potrzeb:
 • transakcji kupna/sprzedaży - zmiana właściciela,
 • przekształceń i reorganizacji działalności,
 • fuzji i przejęć,
 • sporów gospodarczych,
 • wymogów rachunkowych (MSR/MSSF),
 • alokacji ceny nabycia - PPA (ang. Purchase price allocation),
 • celów podatkowych.

W zależności od potrzeb klienta oraz celu wyceny, stosowane przez nas metody to:

 • dochodowa (DCF) - preferowana (uznawana za najbardziej uniwersalną i najlepiej odzwierciedlającą wartość rzeczywistą przedsiębiorstwa; specyfika metod dochodowych polega na powiązaniu wartości spółki z osiąganymi i prognozowanymi dochodami),
 • majątkowa,
 • aktywów netto (AN),
 • skorygowanych aktywów netto (SAN) (we współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi),
 • porównawcza - mnożników rynkowych,
 • rynkowa.

Jesteśmy gotowi dostosować metodologię do celu i przedmiotu wyceny. Opracowany przez nas raport może zostać uzupełniony o poszerzoną argumentację związaną z uzyskanymi wynikami wyceny.

Klasyczne elementy realizacji projektu składają się z następujących etapów:

 • odpowiedzi na zapotrzebowanie informacyjne zgłoszone przez klienta,
 • podstawowe informacje o firmie,
 • dane historyczne z ostatnich 3 lat,
 • prognozy finansowe (dotyczące przychodów ze sprzedaży, poziomu i kierunków inwestycji, wielkości zatrudnienia oraz kierunku zmian wysokości wynagrodzenia realnego) w okresie prognozy (5/10 kolejnych lat),
 • wizyty w wycenianej firmie - omówienie zebrania danych oraz rozmowa z kluczowymi przedstawicielami firmy na temat sytuacji obecnej oraz najbliższej przyszłości firmy,
 • zbudowanie modelu finansowego oraz wycen zgodnie ze zleceniem,
 • przygotowanie raportu końcowego.

Zachęcamy do współpracy.


Analiza opłacalności inwestycji


Kolejną z usług doradztwa gospodarczego KLS Partners - Business Consulting jest analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Ma ona na celu przede wszystkim ukazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniająca w odniesieniu do niego wszystkie wydatki jakie należy zrealizować, a także spodziewane do osiągnięcia wpływy (i inne korzyści - np. społeczne) wynikające z jego wdrożenia.

Informacja dotycząca prognozowanej opłacalności danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie zarówno dla przyszłego inwestora jak i instytucji zainteresowanej ewentualnym współfinansowaniem danego przedsięwzięcia. Efektywność ta mierzona jest przede wszystkim poprzez oszacowanie wartości takich wskaźników jak stopa zwrotu, BEP, NPV, IRR, BCR, DGC i weryfikacji tych wartości z punktu widzenia m.in. wymogów stawianych przez potencjalne instytucje zainteresowane współfinansowaniem konkretnych projektów inwestycyjnych. Opracowywane przez nas analizy opłacalności opierają się na uniwersalnie stosowanych, a także wybranych przez klienta wskaźnikach z tego zakresu.

Specjalizujemy się równocześnie w opracowywaniu analiz opłacalności inwestycji pod kątem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Bazujemy przy tym zazwyczaj na aktualnych wytycznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która rok rocznie opracowuje nowe instrukcje dot. obliczania efektywności ekonomicznej przedsięwzięć współfinansowanych z UE.

Usługi

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl