Newsletter

Pozyskiwanie finansowania ze źródeł prywatnych

KLS Partners - Business Consulting świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł prywatnych. Należą do nich m.in. z następujące kategorie - leasing, factoring, venture capital, private equity, anioły biznesu. Współpracujemy z funduszami kapitałowymi i platformami inwestycyjnymi finansowanymi wyłącznie ze środków prywatnych, a także instytucjami finansowanymi ze budżetu Krajowego Funduszu Kapitałowego (Funduszy Szwajcarskich). Naszymi partnerami inwestycyjnymi są również indywidualni inwestorzy i przedsiębiorcy pragnący ulokować kapitał w trafione przedsięwzięcia.

Obecnie negocjujemy warunki współpracy z inwestorami pochodzącymi z Dalekiego Wschodu - Japonii, Chin i krajów ościennych, a także pracujemy nad wdrożeniem finansowania typu mezzanine.

Pozyskując kapitał dla inwestycji nasi analitycy organizują swoją pracę według następujących etapów:
  • analiza źródeł finansowania przedsięwzięcia - wskazanie wszystkich możliwych źródeł finansowania dla danego przedsięwzięcia rozwojowego (inwestycyjnego, szkoleniowego, doradczego, badawczo-rozwojowego), dobór odpowiedniej formy finansowania;
  • opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału - analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego;
  • bieżące doradztwo oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału - opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych oraz pozostałych opracowań służących pozyskaniu kapitału.

W trakcie współpracy gwaratnujemy:

  • pełne rozeznanie we wszystkich możliwych sposobach finansowania danego projektu;
  • dobór optymalnej formy finansowania zgodnej z realnymi możliwościami inwestycyjnymi organizacji;
  • zwiększenie szansy na pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez udowodnienie możliwości wykonalności projektu, jego celowości, konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej;
  • profesjonalnie sporządzone dokumenty wymagane w procedurze pozyskania zewnętrznego finansowania.

Finansowanie zewnętrzne zwiększa szanse na szybką realizację planowanych inwestycji. Dzięki kapitałowi dostępnemu z różnych źródeł w znaczący sposób odciążają Państwo własny budżet, dlatego zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertów.

Usługi

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl