Newsletter

Pozyskiwanie finansowania z funduszy UE

KLS Partners - Business Consulting oferuje kompleksowe doradztwo gospodarcze umożliwiające Państwu uzyskanie dofinansowania ze źródeł wspólnotowych Unii Europejskiej. W ramach współpracy oferujemy opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji - począwszy od wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przez biznes plan lub studium wykonalności w zależności od wymagań instytucji wdrażającej, a także harmonogram rzeczowo - finansowy, harmonogram wydatków, harmonogram realizacji zamówień publicznych, dokumenty zw. z pomocą publiczną, sposobem realizacji projektu i inne.

Rozpoczynając współpracę oferujemy przeprowadzenie kompleksowego audytu możliwości uzyskania przez Państwa dofinansowania ze środków publicznych. W zależności od Państwa preferencji diagnozujemy potencjał wybranych funduszy i programów operacyjnych pod kątem Waszego projektu bądź instytucji. W ramach współpracy oferujemy stały monitoring dostępnych źródeł finansowania i bieżące informowanie Państwa o pojawiających się możliwościach uzyskania dotacji.

Standardowy zakres usług w zakresie pozyskiwania funduszy UE obejmuje:
 • ocenę możliwości uzyskania pomocy finansowej z europejskich funduszy pomocowych,
 • wybór programu pomocowego odpowiedniego dla profilu Państwa instytucji,
 • kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • doradztwo w zakresie zawierania umów, wsparcie w okresie wdrażania projektu, pomoc przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej itd.

Koncentrujemy się na pozyskiwaniu finansowania z następujących programów:

 • Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • programy krajowe, np. NCBiR.

Na etapie realizacji projektu przez Państwa firmę, proponujemy kompleksową obsługę księgową (we współpracy z certyfikowanym przez Ministra Finansów biurem rachunkowym) i rozliczeniową. Realizujemy procedury konkursowe i wspomagamy Państwa w stosowaniu zamówień publicznych. Dbamy o zachowanie zasad konkurencyjności wydatków i pomagamy w zachowaniu płynności finansowej. Ubiegamy się w Państwa imieniu o ewentualne zwroty podatku VAT, a w razie konieczności oferujemy możliwość wystąpienia o przejściowe finansowanie projektu do instytucji prywatnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Usługi

Pobierz ofertę w formacie PDF

 • Prosimy o przesłanie maila z prośbą o przedstawienie oferty pod kątem konkretnego celu inwestycyjnego.
tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl