Newsletter

Doradztwo gospodarcze

KLS Partners - Business Consulting oferuje kompleksowe doradztwo gospodarcze umożliwiające rozwój Państwa przedsiębiorstwa, podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i procesów do praktyki gospodarczej. Implementujemy możliwe do sfinansowania ze źródeł wspólnotowych narzędzia zwiększające efektywność i wydajność pracy. Skutecznie pomagamy w uzyskiwaniu dotacji z UE, kredytów bankowych, grantów inwestorskich, a także wejściu na GPW i rynek NewConnect. Potencjalnym inwestorom oferujemy szanse na pomnożenie kapitału.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł wspólnotowych, opracowywaniu analiz ekonomicznych, biznesplanów, studiów wykonalności, a także wniosków kredytowych. Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze mające na celu kreowanie wartości firmy (programy strategiczne, programy restrukturyzacji, programy i koncepcje strategii rozwoju, strategie wzrostu wartości firmy). Wskazujemy ścieżki budujące przewagę konkurencyjną, poprawiające efektywność i zwiększające wartość przedsiębiorstwa. Samodzielnym projektodawcom i pomysłodawcom proponujemy indywidualne doradztwo i ofertę inwestycyjną.
Inwestorom oferujemy możliwość skorzystania z posiadanej przez nas bazy projektów i pomysłów biznesowych, które poddane wstępnej analizie efektywności oczekują na sfinansowanie.

Opracowujemy projekty i wnioski o dofinansowanie ze źródeł strukturalnych Unii Europejskiej, szczególnie z programów RPO, POIG oraz POKL. Stałym klientom oferujemy również monitoring dostępnych źródeł finansowania i rozliczanie realizowanych przez nich przedsięwzięć.

Oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem ). Prowadzimy także badania i opracowujemy analizy rynku oraz audyty technologiczne. Przygotowujemy raporty z powyższych dokumentów zawierające kluczowe dla inwestorów dane i prognozy.

W ofercie usług doradczych KLS Partners - Business Consulting znajdują się równocześnie rzetelne i profesjonalne wyceny wartości (wycena przedsiębiorstw, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena marki, wycena wartości niematerialnych i prawnych, wycena innych aktywów). Opracowywane przez nas wyceny realizujemy korzystając z metod dochodowych, majątkowych oraz mieszanych.

Dla klientów planujących ofertę publiczną i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych lub rynek akcji NewConnect GPW opracowujemy prospekty emisyjne (oraz memoranda informacyjne) w wybranej przez klienta formie (dokument jednolity, bądź zestaw dokumentów obejmujących dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący).

Zapewniamy także profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym oraz przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji (due diligence, analiza synergii, ocena efektywności, wycena firmy, plan połączenia, plan podziału, plan przekształcenia).

Każdy obsługiwany przez nas klient ma zagwarantowaną indywidualną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i ewentualnych problemów. Kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych ekspertów - doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania. Nasi konsultanci to profesjonaliści posiadający dużą wiedzę i kilkunastoletnie, ugruntowane doświadczenie zawodowe, jak również młodzi absolwenci Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, potrafiący zarówno wsłuchać się w oczekiwania klienta jak i skutecznie myśleć i działać na jego rzecz. Dzięki zespołowi o różnym profilu wiekowym potrafimy myśleć i działać nieszablonowo, wychodzić "poza schemat" analizując różne drogi i metody rozwiązania konkretnych problemów naszych klientów. To dzięki nim świadczymy najwyższej jakości usługi konsultingowe.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Usługi

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl