Newsletter

Badania i analizy rynku

Analizy rynku

KLS Partners - Business Consulting oferuje państwu prowadzenie badań, analiz rynku i konkurencji niezbędnych do prawidłowej oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, szans i zagrożeń rynkowych związanych z jego pozycją i oferowanym wachlarzem produktów i usług. Nie jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowych badaniach dot. wizerunku i znajomości marek, preferencji czy zadowolenia konsumentów, lecz analizujemy rynek pod kątem wyszukiwania przewag konkurencyjnych naszych klientów, dobrania odpowiednich narzędzi i przedsięwzięcia kroków niezbędnych do penetracji rynku w zależności od profilu działalności klienta.

Władze każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, strukturę organizacyjną, obszar działania czy główny profil, muszą nieustannie monitorować, co dzieje się w jego otoczeniu konkurencyjnym. KLS Partners - Business Consulting oferuje Państwu skuteczne sposoby dokonywania analizy pozycji firmy w otoczeniu makroekonomicznym. Poniżej zaprezentowane zostały cztery główne obszary systematyzujące klasyczną analizę rynku:
 • Analiza rynku - jaka jest atrakcyjność rynku, względnie jego alternatywnych segmentów (wielkość, wzrost, konkurencja, koszty wejścia, zyskowność).
 • Analiza nabywców - jakie występują segmenty rynku i jakie są potrzeby każdego z nich. Co motywuje nabywców do kupowania konkretnych produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwo oraz w jaki sposób podejmowane są decyzje zakupowe.
 • Analiza konkurencji - kim są główni konkurenci i jaka jest ich przewidywana strategia. Odpowiada na pytania jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa oraz jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się nowych konkurentów.
 • Analiza zewnętrznego otoczenia - analizuje zmiany w dziedzinie socjalnej, politycznej, ekonomicznej, technologicznej, legislacyjnej które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa (pozytywne i negatywne).

W zależności od potrzeb i preferencji klientów, opracowujemy kompletne analizy rynkowe obejmujące wszystkie powyższe lub wyłącznie wybrane obszary. Bazując na praktyce gospodarczej, koncentrując się na najistotniejszych kwestiach, a także stawiając na obiektywność i kompleksowość przygotowywanych dokumentów, sugerujemy klientom realizowanie analizy składającej się m.in. z następujących elementów:

 • Posumowanie dotyczące oferowanego bądź planowanego do wdrożenia produktu / usługi, podsumowanie działalności firmy,
 • Przedmiot, zakres i cel analizy,
 • Kompleksowy opis produktów / usług oferowanych przez klienta,
 • Charakterystyka grupy docelowej, kanałów dystrybucji, sposobów kontaktu z klientem, sposobów penetracji rynku i pozyskiwania klientów,
 • Charakterystyka rynku, w ramach którego oferowane są przedmiotowe produkty / usługi,
 • Charakterystyka konkurencji - najważniejszych konkurentów, porównanie projektu do konkurencji, określenie przewag konkurencyjnych,
 • Analiza długo i krótkoterminowych perspektyw rozwoju rynku.

Analizy konkurencji

KLS Partners - Business Consulting oferuje klientom również możliwość przeprowadzenia wyłącznie analizy konkurencji pod kątem konkretnego produktu/usługi. Przedmiotowa analiza charakteryzuje się badaniem nad konkurencją danej firmy w celu poznania planów i celów konkurencji, słabych i mocnych stron, określenia sposobu ich pokonania i zdobyciu informacji o szansach firmy w prowadzeniu określonych działań oraz na pokonaniu innych przedsiębiorstw.

Zadaniem kompleksowej analizy konkurencji jest właściwe zidentyfikowanie konkurentów poprzez dogłębne wniknięcie w następujące płaszczyzny:

 • konkurencja w ramach marki,
 • konkurencja w ramach gałęzi,
 • konkurencja w ramach formy produktu,
 • konkurencja ogólna.

Po zrealizowaniu procesu identyfikacji konkurentów analizujemy cztery elementy o charakterze rozpoznawczym:

 1. przyszłe cele klienta,
 2. założenia dotyczące przedsiębiorstwa oraz gałęzi, w skład której ono wchodzi,
 3. bieżąca strategia, tzn. jak przedsiębiorstwo radzi sobie obecnie z konkurencją,
 4. sprzyjające okoliczności (sprzyjające konkurencji) i zagrożenia.

Analiza tych elementów stwarza w firmie obraz możliwych reakcji konkurentów na pojawienie się różnych, dotychczas nieznanych sytuacji na określonym rynku.

Usługi

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl