Newsletter

Zespół

    Dariusz Kańtoch

    Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie piastuje stanowisko członka zarządu V-Systems Sp. z o.o. oraz Associate Consultanta ds. finansowania projektów ze źródeł wspólnotowych w StoaGames Sp. z o.o., Grooper.pl Sp. z o.o. i Grupie Kapitałowej MSW Sp. z o.o. W przeszłości pracował w wielu przedsiębiorstwach i zdobywał doświadczenie na rozmaitych stanowiskach w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, w działach finansowych oraz marketingu w wiodącej na amerykańskim rynku firmie ubezpieczeniowej AllState Insurance oraz u lidera w zakresie usług IT dla szpitali - SCC SoftComputer w USA. Autor i recenzent ponad 50 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy wspólnotowych. W ciągu ostatnich pięciu lat osobiście odpowiedzialny za zarządzanie, koordynowanie i nadzór zewnętrzny nad projektami o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem kapitału na działalność innowacyjną, transferem technologii i komercjalizacji wiedzy naukowej. Członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki, Academy of New York, lider partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju, zaangażowany osobowo i kapitałowo w przedsięwzięcia typu seed oraz venture capital. Autor i współautor publikacji nt. start-upów oraz finansowania projektów inwestycyjnych i miękkich z wykorzystaniem programów pomocowych Unii Europejskiej.Zespół ds. projektów doradczo-szkoleniowych

    Grzegorz Szymczykiewicz

    Kierownik ds. Projektów Doradczo-Szkoleniowych, Ekspert ds. Zarządzania Projektami

  
  tel. +48 791 990 845

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studium podyplomowego z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista ds. zarządzania projektami i zasobami ludzkimi z kilkunastoletnim stażem na kierowniczych stanowiskach w szczególności w instytucjach sektora non-profit. Były dyrektor Centrum Integracja w Warszawie oraz z-ca dyrektora ds. programowych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania budżetami zadaniowymi, projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, zarządzania programami edukacyjnymi i nadzorowania przebiegu ich realizacji. Ekspert w zakresie opracowywania treści merytorycznych w projektach inwestycyjnych i hybrydowych, finansowanych krzyżowo z różnych źródeł. Szkoleniowiec w obszarze funduszy POKL oraz POIG, rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, prawa pracy, a także coach warsztatów rynku pracy i autoprezentacji.


    Błażej Borawski

    Koordynator ds. Realizacji Projektów

    tel. +48 533 359 145l

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Były menadżer i koordynator projektów w firmach consultingowo-doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu projektów i zarządzaniu nimi .
Specjalista ds. działań "w polu", wielbiciel wielowątkowości i rozmów z ludźmi.

 
    Marcin Bartoszewicz

  
Starszy Specjalista ds. Rozliczeń

    tel. +48 22 379 02 17

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowego EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Z Funduszami Europejskimi związany od 2004 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych oraz ogromną wiedzę na temat ewaluacji i monitoringu projektów.
Specjalista ds. wyszukiwania wszelkich błędów i niedociągnięć, a "skrupulatność" to jego drugie imię.


    Agnieszka Zając

   Specjalista ds. Realizacji Projektów

    tel. +48 533 359 142

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej na kierunku prawo. Wieloletni pracownik WPiA UMCS w Lublinie. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa finansowego i podatkowego. Posiada doświadczenie we współpracy z Polską Akademią Nauk, instytutami naukowymi, fundacjami, stowarzyszeniami kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Prywatnie pasjonatka zdrowego głosu i tańca.
Otwarta na wszelkie nowe wyzwania, potrafi jednocześnie prowadzić długie rozmowy telefoniczne i opracowywać studia wykonalności.


    Anhelina Stavruk

    Specjalista ds. Obsługi Projektów

    tel. +48 22 379 02 17 

Ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki na kierunku Prawo(licencjat). Obecnie jest studentką ostatniego roku Akademii finansów i biznesu Vistula w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość (studia magisterskie).
Silne wsparcie Koordynatora ds. realizacji projektów, opiekunka i opoka zagubionych stażystów.


   Zbigniew Martyński

    Specjalista ds. Obsługi Projektów

    tel. +48 22 379 02 17 

Absolwent wydziału Administracji i Nauk Społecznych na specjalizacji finanse i bankowość na Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej.


Zespół ds. projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

     Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz

   
Kierownik ds. Projektów Inwestycyjnych

    tel. +48 533 359 141

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna, wieloletni pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej; ponadto certyfikowany specjalista ds. rachunkowości. Uczestniczka wielu szkoleń w temacie funduszy UE. Z funduszami unijnymi związana od 2009 roku, w zakresie zarówno ubiegania się o dofinansowanie, jak i jego rozliczania. Współpracowała z instytucjami naukowymi, tworząc studia wykonalności do projektów badawczo-rozwojowych, oraz z przedsiębiorcami w obszarze projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Specjalista w dziedzinie doradztwa unijnego dla wszelkiego typu podmiotów oraz opracowywania merytorycznego projektów.


    Katarzyna Piątek

  
Koordynator ds. Rozliczania Projektów

   tel. +48 533 359 147

Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na kierunku administracja. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004. Od 2009r. związana z funduszami unijnymi w zakresie sporządzania wniosków i rozliczania projektów. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych. W ramach swoich obowiązków współpracowała z przedsiębiorcami, instytucjami badawczo-rozwojowymi, finansistami oraz bankami.
Wyznaje zasadę, że napisać dobry projekt nie jest łatwo, ale dobrze go zrealizować i rozliczyć jest o wiele trudniej.


     Dominika Kulesza  

    Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych

   
tel. +48 22 379 02 17

Absolwentka Instytutu Rusycystki Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Ekonomia (specjalność: Analizy Mikroekonomiczne). Organizator konferencji i seminariów poświęconym Rynkom Wschodnim i biznesowym kontaktom ze Wschodem. Interesuje się ekonomią behawioralną, analityką, polityką i biznesem oraz kulturą Wschodu.
Uśmiechnięta odpowiedź na potrzeby całego zespołu, który wiecznie chce czegoś na wczoraj.


    Michał Jaskólski

    Associate Consultant, Partner

Specjalista ds. relacji z podmiotami zewnętrznymi. Odpowiedzialny za nawiązywanie i negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami krajowymi i podmiotami zagranicznymi.


   Bartosz Kańtoch

   Specjalista ds. obsługi medialnej

W przeszłości prezenter radiowy, redaktor naczelny portalu Euro-Waluta.pl oraz "Lub Czasopismo", student na Uniwersytecie

Warszawskim. Obecnie równocześnie dziennikarz TOK FM.


Dział szkoleń i outsourceing wiedzy

Zespół KLS Partners - Business Consulting współtworzą także zewnętrzni eksperci i konsultanci z zakresu finansów i prawa -

księgowi, doradcy podatkowi oraz analitycy biznesowi, biegli rewidenci i prawnicy. Do zespołu należą ponadto

profesjonaliści prowadzący realizowane przez firmę kursy i szkolenia - trenerzy, lektorzy i zawodowi dydaktycy.

Łącznie zatrudniamy około 20 osób stanowiących support merytoryczny.

O firmie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl