Newsletter

Historia

Początki…

Firma KLS Partners - Business Consulting powstała w roku 2007 z inicjatywy ówczesnych studentów Finansów, Rachunkowości i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W rezultacie przygotowania bardzo dobrego biznes planu uzyskano dotację ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na jej rozwój. W kolejnym roku nawiązana została współpraca z wieloma kontrahentami w zakresie pozyskiwania na ich rzecz funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Równocześnie rozpoczęto realizację własnych projektów wspieranych finansowaniem strukturalnym oraz podwykonawstwo przy realizacji projektów zewnętrznych instytucji - prywatnych oraz publicznych.

Na początku 2009r. rozpoczęto inwestycje w komercyjne projekty własne, zaś w połowie roku doprecyzowany został profil działalności KLS Business Consulting, który zakłada obecnie trzy nurty działań na rzecz kontrahentów zewnętrznych:
  • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego z funduszy UE, podwyższonego ryzyka (PE/VC) oraz od inwestorów prywatnych;
  • Doradztwo gospodarcze, prowadzenie badań i analiz rynku, opracowywanie audytów technologicznych, analiz ekonomiczno-finansowych, wycen przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych, a także rozliczanie dotacji i grantów;
  • Realizowanie projektów własnych, wdrażanie programów rozwojowych w instytucjach publicznych, realizowanie szkoleń i zajęć dydaktycznych;

…KLS Partners - Business Consulting dziś


Obecnie KLS Business Consulting posiada oprócz warszawskiej siedziby również oddział w Ostrołęce. Zespół firmy oparty jest na kluczowym personelu w postaci Dariusza Kańtoch będącego właścicielem firmy i pełniącego funkcję dyrektora zarządzającego, Grzegorza Szymczykiewicza, specjalisty z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami pełniącego funkcję menedżera projektów, oraz Iwony Szołno, analityka biznesowego, eksperta ds. inwestycji i planowania z ponad dwudziestoletnią praktyką w opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwojowych, opracowywaniu wycen i analiz dla sektora prywatnego. Do końca 2011 roku obsłużyliśmy ponad 70 klientów instytucjonalnych reprezentujących różnorodne branże. Do grona zadowolonych kontrahentów zaliczają się m.in. instytucje publiczne - np. Miasto Ostrołęka, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Nieporęt, Chynów, a także podmioty gospodarcze - Kamsoft Podlasie Sp. z o.o., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Crowley Data Poland, wizja.net, Work.NET, Twoja-Stolica, TA Group, Black Pearls, grooper.pl, RoboNET. Wiedzę, doświadczenie i kapitał zainwestowaliśmy równocześnie w przedsięwzięcia komercyjne, w których łączne nakłady inwestorskie sięgają kilku mln zł.

O firmie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl