Newsletter

Projekty miękkie z elementami inwestycyjnymi zrealizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Już 3 projekty KLS Partners znajdują się w katalogu Dobrych Praktyk EFS
w ramach działań realizowanych przez naszą firmę w województwie mazowieckim.
Dziękujemy za wyróżnienie i mamy nadzieję na zdobycie kolejnych.

Poniżej znajduje się lista projektów zrealizowanych, bądź obecnie realizowanych z udziałem KLS Partners:

Tytuł projektu: „Staże pracowników naukowych na Mazowszu”
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy ...

Tytuł projektu: „Szansa na lepszy start w jutro”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

Tytuł projektu: „Fabryka Szans. Warszawa - Moskwa - Pekin”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych...

Tytuł projektu: „Szansa na wyciągnięcie ręki”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

Tytuł projektu: „Praktyczne umiejętności szansą na zatrudnienie”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

Tytuł projektu: „Praktyki i staże szansą na zatrudnienie”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

Tytuł projektu: „Szansa na lepszy start”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

Tytuł projektu: „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP”.
Priorytet: II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. ...

Tytuł projektu: „Fabryka Szans 2”.
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego....

Tytuł projektu: „Szkoła młodych inżynierów”.
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych....

Tytuł projektu: „Wdrożenie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – matematyki i języka angielskiego”.
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”....

Tytuł projektu: „Robotyka kluczem do integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu”.
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji....

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczności powiatu piaseczyńskiego”.
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji....

Tytuł projektu: „Szkolenia kreatywności jako narzędzie aktywizacji zawodowej”.
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie:  6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Robotyka w Baniosze szansą dla młodych”.
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Robotyka w Coniewie szansą dla młodych”.
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Informacja kluczem do aktywizacji zawodowej”
Priorytet: VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie:  6.1.1 „ Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”...
Tytuł projektu: „Portal społeczności lokalnych narzędziem integracji i pomocy środowiskowej”.
Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie:  7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”...
Tytuł projektu: „Wakacyjne warsztaty roboinformatyki kluczem do wyrównywania szans edukacyjnych”.
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Wakacje z angielskim kluczem do rozwoju wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich”.
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Angielski lokalnie – rozwija globalnie. Zajęcia edukacyjne we wsi Baniocha”
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Angielski lokalnie – rozwija globalnie. Zajęcia edukacyjne we wsi Coniew”
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie:  9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”...
Tytuł projektu: „Firmowy angielski z komputerem”.
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie:  6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”...

Łączna wartość projektów własnych oraz partnerskich realizowanych przez 
KLS Partners - Business Consulting wynosi około: 10 000 000,00 zł.
Jesteśmy także podwykonawcą w projektach zewnętrznych.
Jako podmiot doradczy, zaangażowani jesteśmy w realizację projektów na kwotę ponad 50 mln zł.

Doświadczenie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl