„Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu”

Cel

Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi w województwie mazowieckim.

Analiza potrzeb

Transfer wiedzy i komercjalizacja rozwiązań naukowo-technicznych wypracowanych przez mazowieckich pracowników naukowych.

Realizacja

Zbadano potrzeby klienta w zakresie innowacji oraz przygotowano harmonogram ich wdrożenia. W ramach prowadzonych działań pozyskano finansowanie zewnętrzne w celu zatrudnienia wykonawców w postaci pracowników naukowych oraz sprawowano nadzoru nad efektywnością tej współpracy. Następnie skupiono się na weryfikacji i zatwierdzaniu: raportów i analiz poszczególnych etapów powstawania nowego rozwiązania.

Rezultat

Wdrożenie innowacji dla 20 podmiotów gospodarczych.