Średnie przedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego

Cel

Wprowadzenie nowych produktów oraz pozyskanie nowych klientów na wybranych rynkach zagranicznych.

Analiza potrzeb

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa, pozyskanie finansowania zewnętrznego na promocję jego produktów na rynkach zagranicznych, a także branie udziału w misjach gospodarczych.

Realizacja

W ramach współpracy przygotowano analizę oferty produktowej firmy i określono jej przewagi konkurencyjne w stosunku do produktów obecnych na nowych rynkach zagranicznych. Opracowano szczegółową ocenę rynku docelowego wraz z określeniem grup docelowych i zapotrzebowania na produkty przedsiębiorstwa. Stworzono model finansowy, prezentujący potencjalny poziom przychodów ze sprzedaży. Wraz z Klientem omówiono niezbędne do podjęcia działania, które pomógłby w sprzedaży produktów, a także opracowano dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie.

Rezultat

1 mln zł dofinansowania na wsparcie promocji przedsiębiorstwa za granicą w tym na udział w targach oraz misjach gospodarczych na rynkach docelowych, opracowanie materiałów promocyjnych i przystosowanie strony internetowej na potrzebę sprzedaży zagranicznej.