„Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans”

Cel

Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 100 osób z 8 powiatów województwa lubelskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wśród których 80 osób założy własną działalność gospodarczą.

Analiza potrzeb

Kompleksowe wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwa, a także wypłatę jednorazowej dotacji w wysokości 23 000 złotych oraz comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 11 miesięcy prowadzenia działalności.

Realizacja

Podczas realizacji projektu zorganizowano szkolenia pt. ABC Przedsiębiorczości, w których trakcie uczestnicy otrzymali specjalistyczną wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu, planowania, podstaw analizy finansowej i podstawowych zagadnień prawnych. Zainicjowano i przeprowadzono sesje mentoringowe dla uczestników projektu. Ponadto w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania firm prowadzono dla nich doradztwo biznesowe.

Rezultat

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2017-31.01.2019. Jego efektem będzie wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy oraz aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 96 os. (w tym 58 kobiet) z woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, łęczycki, puławski, świdnicki, m. Chełm, m. Lublin) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada również, że w czasie jego trwania 80 osób (w tym 48 kobiet) założy działalność gospodarczą, a 16 (w tym 10 kobiet) osób znajdzie zatrudnienie w nowo utworzonych przedsiębiorstwach.