„Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”

Cel

Świadczenie usługi opiekuna przedsiębiorstw typu start-up.

Analiza potrzeb

Osiągnięcie przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnych źródeł finansowania oraz opiece na wszystkich etapach rozwoju działalności.

Realizacja

Opracowano indywidualne plany inkubacji z wyznaczeniem kamieni milowych. Wprowadzono niezbędne działania, mające na celu rozwój pomysły do wersji  MVP (minimum viable product). Przygotowano rentowny, skalowalny i powtarzalny model biznesowy. Stworzono także raporty z prac przedsiębiorstw zawierające: sprawozdanie z przebiegu procesu inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłów uwzględniały następujące metodologie: Customer Development, Lean Start-up oraz Design Thinking.

Rezultat