Małe przedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego

Cel

Opracowanie i wdrożenie systemu uczenia maszynowego z elementami sztucznej inteligencji w celu rozpoczęcia świadczenia usług z obszaru ochrony własności intelektualnej.

Analiza potrzeb

Pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych algorytmów z obszaru Machine Learning i sztucznej inteligencji.

Realizacja

Wskazano możliwe ścieżki pozyskania finansowania wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. Przeanalizowano skład zespołu przedsiębiorstwa, w którym wyróżniono grupę projektową, a także zaprezentowano możliwości jej rozwoju. Opracowano również wniosek o dofinansowanie, biznesplan oraz analizę finansową dla przedsięwzięcia w celu zwiększenia jego szans na pozyskanie finansowania.

Rezultat

1,9 mln zł na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu z obszaru ochrony własności intelektualnej.