Małe przedsiębiorstwo z woj. małopolskiego

Cel

Wdrożenie sprzedaży usług świadczonych przez przedsiębiorstwo na nowych rynkach zagranicznych.

Analiza potrzeb

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa na wskazanych rynkach.

Realizacja

Przeprowadzono ocenę oferty produktowej firmy i określono jej przewagi konkurencyjne w stosunku do usług obecnych na nowych rynkach zagranicznych. Analizie poddano również rynek docelowy. W ramach współpracy stworzono model finansowy, określający potencjalny poziom przychodów ze sprzedaży oraz opracowano i omówiono z kontrahentem listę działań sprzedażowych, niezbędnych do podjęcia na rynku zagranicznym.

Rezultat

1 mln zł na wdrożenie sprzedaży usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w tym na wyjazdy zagraniczne i opracowanie materiałów promocyjnych.