Małe przedsiębiorstwo z obszaru Polski Wschodniej

Cel

Wdrożenie na rynek nowych produktów i usług przez przedsiębiorstwo typu start-up.

Analiza potrzeb

Pozyskanie finansowania na rozpoczęcie działalności projektu oraz opracowanie nowego produktu i kampanii marketingowej.

Realizacja

Przygotowano analizę obecnych zasobów przedsiębiorstwa uwzględniającą również kadry. Przeprowadzono ocenę pomysłu na produkt, w ramach której wskazano jego mocne i słabe strony oraz przewagi konkurencyjne. Określono grupy odbiorców i ich specyfikę.  Zweryfikowano także zapotrzebowanie rynkowe na wskazany produkt, a w kolejnym etapie współpracy opracowano biznesplan, analizę finansową oraz wniosek o dofinansowanie unijne.

Rezultat

1 mln zł na rozwój i wdrożenie produktu, w tym kampanię.