Małe przedsiębiorstwo z obszaru Polski Wschodniej

Cel

Budowa kompleksowego centrum badawczo-szkoleniowego oraz stworzenie obiektów umożliwiających edukację specjalistów branżowych, a także opracowywanie i testowanie nowych technologii.

Analiza potrzeb

Pozyskanie wysokiej jakości kadry specjalistów, opracowanie nowych procesów, pozwalających na rozszerzenie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz budowa zaplecza niezbędnego do bieżącego planowania procesów technologicznych.

Realizacja

Wyzwania te stały się podstawą do opracowania oceny obecności na rynku i możliwości pozyskania kadry z wymaganymi kwalifikacjami. W ramach współpracy przeanalizowano także dostępność urządzeń umożliwiających opracowywanie i testowanie nowych technologii. Następny etap polegał na stworzeniu wieloletniej strategii pozyskania finansowania zewnętrznego umożliwiającego rozwój przedsiębiorstwa w obszarze miękkim (pozyskanie i szkolenie kadry) i inwestycyjnym (rozwój parku maszynowego, budowa obiektów na cele szkoleniowe i badawcze). Wypracowano również model finansowy i agendę badawczą wskazujące plan prac badawczych, które będą prowadzone w nowo wybudowanych obiektach.

Rezultat

Współpraca pomogła firmie w usystematyzowaniu i szczegółowym opisaniu prac, które umożliwiły rozpoczęcie świadczenia nowych usług oraz stworzeniu strategii absorpcji kapitału, pozwalającej na harmonijny rozwój i zachowanie płynności finansowej firmy w okresie kolejnych kilku lat.