Grupa kapitałowa z woj. mazowieckiego

Cel

Opracowanie nowej, bezodpadowej i w znaczącym stopniu mniej energochłonnej technologii produkcji oraz nowych receptur produktów i wdrożenie ich do praktyki rynkowej.

Analiza potrzeb

Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych prowadzonych w podmiotach wchodzących w skład grupy, unowocześnienie parku maszynowego, pozyskanie finansowania zewnętrznego na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji oraz produktów.

Realizacja

Realizację celów rozpoczęto od analizy procesów obecnie prowadzonych w przedsiębiorstwie, trendów, nowinek technologicznych oraz rynków zewnętrznych. Stworzono biznesplan, wniosek o dofinansowanie, prognozy finansowe dla przedsięwzięcia, a także analizę konkurencji oraz analizę SWOT. Następnie przygotowano plan prac badawczych, mających na celu opracowanie nowych receptur produktowych oraz strategię finansowania działalności innowacyjnej. W ramach prowadzonych działań firma nawiązała współpracę z jednostkami naukowymi oraz opracowała teoretyczne założenie dla nowej technologii.

Rezultat

Ponad 2 mln zł na działalność badawczą podmiotu w celu opracowania innowacyjnej technologii.