Newsletter

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne

stworzono odrębnie w poszczególnych województwach. W całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet wszystkich 16 RPO wyniesie ok. 16 mld euro (uwzględniając tylko środki z EFRR). W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska,społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. W porównaniu ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, realizowanym w latach 2004-2006, zmieniło się właściwie wszystko: wielkość funduszy (kilkakrotny wzrost), ich przeznaczenie (nowe cele, priorytety i działania), a także sposób wyboru projektów (prekwalifikacja) i zarządzania poszczególnymi RPO (funkcję tę przejmują zarządy województw).

Budżety PRO w poszczególnych województwach przedstawiają się następująco:


Województwo Budżet RPO
1. dolnośląskie 1,213 mld euro
2. kujawsko-pomorskie 0,951 mld euro
3. lubelskie 1,155 mld euro
4. lubuskie 0,439 mld euro
5. łódzkie 0,863 mld euro
6. małopolskie 1,148 mld euro
7. mazowieckie 1,831 mld euro
8. opolskie 0,427 mld euro
9. podkarpackie 1,136 mld euro
10. podlaskie 0,636 mld euro
11. pomorskie 0,885 mld euro
12. śląskie 1,57 mld euro
13. świętokrzyskie 0,726 mld euro
14. warmiński-mazurskie 1,36 mld euro
15. wielkopolskie 1,13 mld euro
16. zachodniopomorskie 0,835 mld euro

Aby zapoznać się z poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi prosimy wybrać odpowiednie województwo:

Baza wiedzy

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl