Newsletter

2017-11-07
Jak produkujemy szanse? Nowe odsłony „Fabryki Szans”

„Fabryka Szans – misja aktywizacja” pozwala na zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu ostrołęckiego poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.
Program projektu obejmuje:
- Indywidualne poradnictwo zawodowe;
- Szkolenia zawodowe;
- Staże;
- Pośrednictwo pracy.

„Fabryka Szans – rozwijamy...

2017-11-05
Działalność badawczo-rozwojowa? Centra badawczo-rozwojowe? – skorzystaj z szansy!

Prace badawczo-rozwojowe nie są już tylko domeną jednostek naukowych, ale są obszarem, w który coraz bardziej śmiało zapuszczają się przedsiębiorcy. W ich wyniku mogą bowiem opracować nowe procesy i produkty, które pozwolą im na zwiększenie konkurencyjności, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Prace takie nie polegają bowiem na „siedzeniu w laboratorium i mieszaniu w kolbach”, jak często wydaje się przedsiębiorcom, ale,...

2017-11-02
„Fabryka Szans” intensywnie działa

Fabryka Szans to inicjatywa skupiająca projekty edukacyjne, mające na celu m.in.

•    poprawę jakości i atrakcyjności zajęć w szkołach,
•    aktywizację zawodową uczniów,
•    aktywizację zawodową osób biernych zawodowo i wykluczonych,
•    rozwój współpracy między pracownikami naukowymi i przedsiębiorcami.
 
Kto stoi za Fabryką Szans?...

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl