Newsletter

2016-09-02
„Szybka ścieżka” - ulubiony konkurs przedsiębiorców

1 września otwarty został trzeci juz nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "szybkiej ściezki", czyli sztandarowego konkursu dla przedsiebiorców. Minimum formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, krótki czas oceny (60 dni) oraz szeroki zakres tematyczny czyni ten konkurs jednocześnie ulubionym konkursem przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP.

Wychodząc naprzeciw oczkiwaniom Wnioskodawców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dopuściło do udziało w obecnym naborze, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, równiez Wnioskodawców mazowieckich, dzięki czemu cała Polska ma szansę na rozwój dzięki pracom badawczym prowadzonym przez przedsiębiorców.

Celem konkursu jest, podobnie jak w poprzednich naborach, opracowanie na drodze prac badawczo-rozwojowych innowacyjnych produktów, procesów bądź usług. Badania należy prowadzić samodzielnie bądź korzystając ze wsparcia jednostek naukowych, a koszty budowy prototypowych linii technologicznych bądź prototypowych urządzeń są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 60 - 80%.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego budżet wynosi 750 mln PLN, a minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN (5 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim).

2016-03-24
Dotacje na badania i rozwój dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę bądź oddział w województwie świętokrzyskim, mogą w dniach 29.03 - 31.05.2016 roku składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Finansowanie obejmuje prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- opracowaniu linii pilotażowych,
- opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
- walidacji danego rozwiązania,
- uruchomieniu pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej).

Prace badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwo może wykonywać samodzielnie lub zlecić ich wykonanie jednostce naukowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów może wynieść w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 60 – 80%, a maksymalna wartość projektu – 5 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne w projekcie to m. in.:
- koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, technicznych, pomocniczych;
- koszty zlecenia wykonania prac badawczych jednostkom naukowym;
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
- koszty materiałów, aparatury laboratoryjnej, elementów linii pilotażowych i prototypów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj.

2016-03-24
Dotacje na inwestycje w woj. świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór projektów związanych z:
- dofinansowaniem inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług oraz unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
- dokonywaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia...

2016-01-20
Na zewnątrz mróz, a w KLS Partners gorąco

Koniec roku 2015 oznacza zakończenie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach tury finansowania 2007 – 2013 (tzw. „starej perspektywy”) oraz początek realizacji projektów, które otrzymały wsparcie w wyniku pozytywnej oceny w konkursach z tury finansowania 2014 – 2020 (tzw. „nowej perspektywy”).

KLS Partners intensywnie wspiera swoich Klientów w poprawnym i...

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl