Newsletter

Aktualności 2012

2012-10-29
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenia zajęć z robotyki (CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach projektu pt. „Szkoła młodych inżynierów” (POKL.09.01.02-14-190/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem....

2012-10-08
Spotkanie promocyjne projektu "Szkoła Młodych Inżynierów"

Z okazji zakończenia 30 września 2012 r. piątej edycji zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także rozpoczęcia najnowszego Projektu Edukacyjnego pt: „Szkoła Młodych Inżynierów”, organizowanego wspólnie przez firmę KLS Partners oraz Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, odbyło się spotkanie,...

2012-09-27
Język angielski i matematyka w Coniewie

Firma KLS Partners z dniem 1 września rozpoczęła realizację projektu pt. „Język angielski i matematyka w Coniewie”. Projekt ten realizowany jest w okresie od 1 września 2012 r. i potrwa do końca lutego 2013 r. Liderem projektu jest firma KLS Partners mająca olbrzymie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Dodatkowo dzięki partnerstwu z Gminą Góra Kalwaria możliwe jest precyzyjne sformułowanie potrzeb oraz dobór właściwej grupy docelowej. Projekt wychodzi naprzeciw problemom zdiagnozowanym na terenie gminy Góra Kalwaria dotyczących trudnej sytuacji materialnej mieszkańców, braków motywacji do nauki a co za tym idzie niskich wyników w edukacji. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i uczennic uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Coniewie. Zajęcia z języka angielskiego oraz z matematyki mają przyczynić się do wzrostu postrzegania edukacji jako inwestycji dla siebie oraz wytworzenie nawyku uczenia się u uczniów szkoły w Coniewie. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

2012-09-27
Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii

Z dniem 1 września 2012 roku firma KLS Partners rozpoczęła realizację projektu pt. „Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii”. Projekt ten realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii. Projekt ten organizowany jest w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria i ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i uczennic uczęszczających do Gimnazjum w Górze Kalwarii. W ramach projektu uczniowie...

2012-09-25
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2012...

2012-09-25
Poszukujemy Wykładowców Matematyki

Firma KLS Partners poszukuje do realizacji projektów unijnych WYKŁADOWCÓW MATEMATYKI

Projekty zakładają prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki od października 2012 r. do lutego 2013 r. dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum na terenie miejscowości Coniew i Góra Kalwaria. Zajęcia u uczniów klas III Gimnazjum służyłyby pomocy w przygotowaniu do...

2012-09-11
Środki z UE na lata 2014 - 2020

Na co będzie można uzyskać dofinansowanie w latach 2014 – 2020?
Znamy główne kierunki przyznawania Funduszy Europejskich w zbliżającej się perspektywie finansowej!
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało specjalny dokument  – „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne”. Określa on kluczowe decyzje w sprawie podziału funduszy europejskich...

2012-08-31
Rozpoczęcie projektu "Szkoła młodych inżynierów"

Firma KLS Partners w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria rozpocznie od 1 września realizację projektu POKL 9.1.2  - "Szkoła Młodych Inżynierów".

W ramach projektu uczniowie z 4 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Góra Kalwaria będą mogli brać udział w darmowych zajęciach z roboinformatyki. Roboinformatyka to fascynujący sposób nauki poprzez zabawę - przy wykorzystaniu technologii i klocków LEGO Mindstorms uczestnicy budują, a następnie programują, swoje własne roboty! To sprawdzona w poprzednich projektach metoda na otwieranie umysłów młodych ludzi na matematykę, fizykę i biologię.

2012-08-31
Zakończenie pierwszej edycji projektu "Fabryka Szans"

Firma KLS Partners zakończyła realizację projektu unijnego nr POKL.09.02.00-14-044/10 pt. „Wdrażanie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych - matematyki i języka angielskiego”. Projekt ten był realizowany od lutego 2011 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Adama Chętnika w Ostrołęce. W ramach projektu 122 osoby wzięły udział w darmowych zajęciach z matematyki i języka angielskiego, w tym 50 osób pojechało w 2011 roku na obóz wakacyjny. W uroczystym zakończeniu projektu brał udział Prezydent Miasta Ostrołęki oraz dyrektorzy ostrołęckich szkół. Realizatorami projektu była firma KLS Partners Dariusz Kańtoch oraz Urząd Miasta Ostrołęka. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fabrykaszans.pl

2012-08-31
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/08/2012

Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia z języka angielskiego (CPV: 80310000-0 – usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. „Język angielski i matematyka w Coniewie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Ogólne informacje o Projekcie
Celem głównym...

2012-08-31
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/08/2012

Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia z języka angielskiego (CPV: 80310000-0 – usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. „Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Ogólne informacje o Projekcie
Celem głównym...

2012-08-31
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIEOFERTOWE NR 4/08/2012

Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia oraz konsultacje dla 2-osobowych grup z matematyki  (CPV: 80310000-0 – usługi edukacji młodzieży)w projekcie pt. „Język angielski i matematyka w Coniewie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Ogólne informacje...

2012-08-31
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/08/2012

Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia oraz konsultacje dla 2-osobowych grup z matematyki  (CPV: 80310000-0 – usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. „Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Ogólne informacje...

2012-08-08
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/08/2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na stanowisko Specjalisty ds. szkoleń (CPV:80310000-0 – usługi edukacji młodzieży) w ramach projektu pt. „Szkoła młodych inżynierów” (POKL.09.01.02-14-190/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem....

2012-08-10
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/08/2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty budowy strony internetowej projektu pt. „Język angielski i matematyka w Coniewie”  (POKL.09.05.00-14-324/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

§ 1 Ogólne informacje o Projekcie
Celem głównym Projektu „Język angielski...

2012-08-10
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty budowy strony internetowej projektu pt. „Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii”  (POKL.09.05.00-14-323/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

§ 1 Ogólne informacje o Projekcie

Celem głównym...

2012-06-22
Uroczyste zakończenie projektu "Fabryka Szans I"

21 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych nr. 4 w Ostrołęce uroczystym podsumowaniem  zakończył się projekt Fabryka Szans I („Wdrażanie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych - matematyki i języka angielskiego”) realizowany przez firmę KLS Partners w partnerstwie z Miastem...

2012-04-11
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji zlecenia w ramach projektu nr POKL.02.01.02-00-003/11, pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

§ 1 Ogólne informacje o Projekcie ...

2012-04-01
Kluczowe zmiany w 8.1 & 8.2 POIG

29 marca 2012 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie...

2012-03-17
Wiadomości TVP1 o projekcie własnym KLS

17 marca 2012 w głównym wydaniu Wiadomości TVP1 o godzinie 19:30 wyemitowany został materiał
nt. projektu: "Moja Piosenka na EURO".

Przedsięwzięcie to stanowi projekt własny KLS...

2012-03-07
Zatwierdzone i przewidywane nabory projektów PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje prowadzenie naborów projektów w ramach poszczególnych Działań i Osi priorytetowych w następujących terminach:...

2012-02-29
Fakty TVN o projekcie własnym KLS

29 lutego 2012 w głównym wydaniu Faktów TVN o godzinie 19:00 wyemitowany został ponad trzyminutowy materiał
nt. projektu: "Moja Piosenka na EURO".

Przedsięwzięcie to stanowi projekt własny KLS...

2012-02-23
Konferencja prasowa

Spółka zależna od KLS Business Consulting -
V-Systems Sp. z o.o.
oraz
Euro-Forum.pl,

zapraszają na konferencję prasową organizowaną w ramach Konkursu Moja Piosenka na EURO....

2012-02-15
Oferta pracy - PILNE

PILNIE zatrudnimy specjalistę ds. zarządzania i obsługi projektów....

2012-01-12
Dwa nowe przedsięwzięcia KLS

Już 2 stycznia 2012  KLS Partners - Business Consulting rozpoczęliśmy realizację własnego projektu szkoleniowo - inwestycyjnego (we współpracy z Samorządem Miasta Ostrołęki) o wartości niespełna 2 mln zł. Realizacja projektu zaplanowana została na 2 kolejne lata kalendarzowe.

Równocześnie, z początkiem roku, spółka zależna od KLS - V-Systems Sp. z o.o. rozpoczyna realizację medialnego projektu o zasięgu ogólnokrajowym. Do dnia dzisiejszego uzyskano wsparcie od Elżbiety Zapendowskiej - patron honorowy projektu, Radosława Majdana, TVP2, onet.pl, wprost.pl, radia TOK FM, Radia Kampus. Piosenka na EURO to przedsięwzięcie, w ramach którego już dziś rywalizują: Maryla Rodowicz, Norbi, Zuzana i wielu innych wykonawców.

Adres strony internetowej projektu: www.piosenkanaeuro.pl;
Adres strony internetowej organizatora: www.v-systems.pl;

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl