Newsletter

Aktualności 2011

2011-12-19
Wsparcie od PARP na wdrażanie wynalazków

Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy

Informujemy, że w 2012 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie pilotażowego konkursu, w ramach którego udzielane będzie wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy wstępne, planowane zasady ww. wsparcia:

  1. Wsparcie przeznaczone będzie dla małych i średnich przedsiębiorców....

2011-12-14
Wydłużone godziny pracy oraz rozszerzenie oferty

Dla Państwa wygody, od 12 grudnia br. pracujemy w godzinach 08:00 - 17:30 we wszystkie dni robocze. Od nowego roku pełnić będziemy ponadto dyżur telefoniczny we wszystkie 7 dni tygodnia w godzinach 08:00 - 18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Równocześnie od 1 stycznia 2012 w naszej ofercie znajdzie się doradztwo gospodarcze w możliwie szerokim zakresie, z uwzględnieniem doradztwa strategicznego, wszelkich analiz ekonomiczno - finansowych oraz outsource'ingu zarządzania finansami w podmiotach sektora MSP.

Oferta pozyskiwania zewnętrznego kapitału zwrotnego zostanie rozbudowana dzięki na nawiązaniu ścisłej współpracy z instytucjami bankowymi, zaś finansowanie w formie dotacji uwzględni granty oferowane przez:...

2011-12-13
Nabory 8.1 i 8.2 POIG w roku 2012

Znamy półoficjalne terminy naboru projektów w ramach Działania 8.1 oraz 8.2 POIG w roku 2012.

W ramach działania 8.1 POIG w 2012 r. uruchomione zostaną trzy konkursy wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach:
 --> 1. konkursu zostanie opublikowane w dniu 12 marca 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. ...

2011-10-19
Wyniki 8.1 POIG - sukces KLS

Rozstrzygnięty został konkurs z 2011 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzymają 122 projekty na łączną kwotę 57,44 mln zł....

2011-04-30
Wywiad dla rozgłośni radiowych AntyRadio, Tuba.FM, Planeta.FM

Dariusz Kańtoch udzielił wywiadu rozgłośni radiowej AntyRadio, Tuba.FM, Planeta.FM nt. realizowanych przez KLS Partners projektów z zakresu edukacji i przedsiębiorczości. Program z wywiadu wyemitowany został wielokrotnie w powyższych stacjach różnych porach czasowych.

2011-06-17
Udział w konsultacjach dot. Programu Kapitał Ludzki na rok 2012

W odpowiedzi na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Dariusz Kańtoch wziął udział w konsultacjach mających na celu wypracowanie kierunków wydatkowania środków w ramach Programu Kapitał Ludzki w roku 2012. Jako jeden z około 20 osób w woj. mazowieckim, w tym wyłączny przedstawiciel sektora prywatnego, przedstawiciel KLS Partners wziął udział jako konsultant wytycznych dotyczących edukacji na szczeblu regionalnym. Podczas konsultacji udzielono nam zaproszenia do opiniowania krajowych wytycznych w ramach EFS na szczeblu Ministerialnym.

2011-04-14
Udział w konferencji Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu

Przedstawiciel naszej firmy wziął udział w konferencji Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Tematem przewodnim konferencji była sytuacja w Polsce i na świecie inwestorów typu business angels, a także praktyczne przykłady inwestycyjne realizowane przez członków sieci i stowarzyszeń typu Anioły Biznesu.

2011-03-04
Wywiad dla Telewizji Ostrołęka

Właściciel firmy KLS Partners udzielił wywiadu dla Telewizji Ostrołęka. Przedmiotem programu był projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Ostrołęka.

2011-03-02
Dariusz Kańtoch był gościem programu Kawa Czy Herbata w programie 1 TVP

Dariusz Kańtoch był gościem programu Kawa Czy Herbata w programie 1 TVP. Przedmiotem rozmów z prowadzącymi były projekty realizowane przez firmę KLS Partners. Podczas programu wyemitowany został również kilkuminutowy materiał wideo z reportażem zrealizowanym w trakcie bezpośrednich wizyt ekipy telewizyjnej na miejscu realizacji projektów.

2011-02-18
KLS Partners poszukuje osoby do realizacji projektu unijnego na stanowisku:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
 
Projekt zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki od marca 2011 r. do maja 2012 r. dla uczniów technikum, wspierające przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Więcej informacji o projekcie na stronie www.fabrykaszans.pl...

2011-02-18
KLS Partners poszukuje osoby do realizacji projektu unijnego na stanowisku:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Projekt zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego od marca 2011 r. do maja 2012 r. dla uczniów technikum, wspierające przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego. Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.fabrykaszans.pl/ ...

2011-02-07
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2011

2011-02-07
KLS Partners ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2011

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenia zajęć z matematyki w ramach projektu nr POKL.09.02.00-14-044/10, pt. „Wdrożenie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – matematyki i  języka angielskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej...

2011-01-10
Konferencja w Ministerstwie Gospodarki

Dariusz Kańtoch, właściciel firmy KLS Partners - Business Consulting wziął udział w konferencji w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie nt. cloud computingu i tendencji biznesowych do przenoszenia procesów gospodarczych do tzw. chmury. Organizatorem konferencji była Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

2011-01-06
Firma KLS Partners poszukuje do realizacji projektu unijnego:

OPIEKUNA MERYTORYCZNEGO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Projekt zakłada opiekę merytoryczną nad...

2011-01-06
Firma KLS Partners poszukuje do realizacji projektu unijnego:

OPIEKUNA MERYTORYCZNEGO ZAJĘĆ Z MATEMATYKI


 Projekt zakłada opiekę merytoryczną nad prowadzonymi od marca 2011r. do czerwca 2012r. dla uczniów technikum zajęciami pozalekcyjnymi z matematyki, wspierającą przygotowanie...

2011-01-03
Nowy oddział w Ostrołęce

Z początkiem roku otworzyliśmy oddział w Ostrołęce! Serdecznie zapraszamy do istniejącej siedziby w Warszawie przy ul. Raabego 7/8 oraz do Ostrołęki na ul. Goworowską 32.

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl