Newsletter

Aktualności 2009

2009-12-30
W partnerstwie z Agencją Interaktywną FUERO

W partnerstwie z Agencją Interaktywną FUERO uruchomiliśmy portal pracy w ramach projektu "Informacja kluczem do aktywizacji zawodowej" Działanie 6.1.1 POKL:

Adres internetowy portalu
www.pracapoplaca.pl

2009-10-11
Konferencja w redakcji Dziennika Gazety Prawnej

W dniu 11 listopada 2009 r. w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbyła się konferencja, w której udział wzięli m.in. Edward Marek Wroniewski wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Sylwia Maksim-Wójcicka kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu VI PO KL, Paweł Chorąży dyrektor Departamentu Zarządzania EFS oraz przedstawiciel KLS Partners - Dariusz Kańtoch - dyrektor zarządzający. Tematem przewodnim panelu było pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem Inicjatywy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

2009-11-02
Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: "Informacja kluczem do aktywizacji zawodowej" w ramach Działania 6.1.1 POKL.

2009-10-20
9 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

W dniach 15-16 października 2009 r. w Kielcach odbyło się dziewiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli goście specjalni: dyrektor departamentu EFS w Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans – Aurelio Cecilio oraz Zdzisław Wrzałka – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Komitet obradował pod przewodnictwem Jarosława Pawłowskiego, wiceministra rozwoju regionalnego. ...

2009-09-14
Raport II

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 września 2009 r. złożono 84,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 192,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 18 373 umów o dofinansowanie na kwotę 57,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 40,4 mld zł, co stanowi 15,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 9,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 7,1 mld zł.

2009-08-10
Raport

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 9 sierpnia 2009 r. złożono 76,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 163,4 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 16 494 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE prawie 36,0 mld zł, co stanowi 13,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ponad 6,5 mld zł, a w części dofinansowania UE ponad 5,2 mld zł.

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl