Newsletter

2015-05-07
GO_GLOBAL.PL, czyli wsparcie komercjalizacji

O ile „szybka ścieżka” przeznaczona jest dla przedsiębiorców na działania związane z prowadzeniem prac przemysłowych i badawczo-rozwojowych, o tyle Go_Global.pl idzie krok dalej, czyli w ramach tego konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza środki na wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

Nabór...

2015-05-07
„Szybka ścieżka” – nabór już otwarty!

4 maja 2015 r. został otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszym konkursie współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 1.1.1 skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie lub przy wsparciu jednostki naukowej chcieliby wykonywać prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowej technologii lub innowacyjnego produktu/usługi. Nabór prowadzony jest w systemie...

2015-02-26
Projekty inwestycyjne – możliwości dofinansowania

Wsparcie różnego rodzaju inwestycji w przedsiębiorstwach udzielane ze środków unijnych możliwe będzie poprzez udział w konkursach o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Środkami dla poszczególnych województw dysponować będą ich Urzędy Marszałkowskie, a szczegółowy opis działań podlegających dofinansowaniu różni się w zależności od regionu. Programem o zasięgu nieco większym  zasięgu, bo makroregionalnym, jest...

2015-02-18
Redukcja obciążeń administracyjnych dla Beneficjentów

Rząd polski dąży do zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Z tym wiąże się również konieczność wprowadzenia zasad ubiegania się o datacje unijne, które mają zauważalnie pozytywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Instytucje odpowiedzialne w Polsce za wdrażanie polityki spójności mogą o to zadbać w obszarach wynikających z rozporządzeń krajowych, niemożliwe jest bowiem...

2015-02-15
Pozyskiwanie finansowania z funduszy UE

12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatnie przedstawione przez Polskę programy (Inteligentny Rozwój oraz 9 programów regionalnych). W związku z tym rozpoczął się nowy rozdział w historii funduszy unijnych – tzw. Nowa perspektywa, czyli finansowanie w okresie 2014 – 2020 r. Polska otrzyma w tym okresie 82,5 mld euro, będąc w związku z tym największym beneficjentem pomocy unijnej. Umowa Partnerstwa, podpisana...

2015-02-12
Wizyta w Brukseli

W dniach 4 – 6 lutego 2015 r. Dariusz Kańtoch, Dyrektor Zarządzający KLS Partners Bussiness Consulting, odwiedził Brukselę, czyli siedzibę Komisji Europejskiej, organu wykonawczego Unii Europejskiej zarządzającego jej funduszami. Celem wizyty było uzyskanie bliższych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Dariusz...

Aktualności

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl